ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ

Rooseveltova 18

www.cnb.cz

Vstup zdarma

Poslední vstup ve 23.00

Ukázat na mapě

Stálá expozice

  • Lidé a peníze
  • Krása ve skle a kovu

Program

  • 18:0023:00 Lidé a peníze

    Expozice "Lidé a peníze" v Brně vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky. Nabízí jedinečný pohled na historii vývoje peněz a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišná specifika tohoto fenoménu na Moravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. 

  • 18:0023:00 Krása ve skle a kovu Výstava "Krása ve skle a kovu" představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928-2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ na mapě