Dům umění města Brna

Dům umění města Brna

Malinovského nám. 2, Brno
www.dum-umeni.cz


Vstupné zdarma
Poslední vstup ve 23:30

Ukázat na mapě

Aktuální výstavy

 • Jaromír Novotný: Ostatní se nemění 

Program

 • 18:0024:00 Jaromír Novotný: Ostatní se nemění 

  Kurátorka: Marika Svobodová

  Výstava malířského díla Jaromíra Novotného představí výběr ze současných i starších prací tohoto autora. Jeho obrazové cykly zachycují prostřednictvím drobných posunů v abstraktní monochromní malbě řadu témat spojených se zkoumáním základních fenoménů obrazu. Elementární studie povrchu, barvy, prostoru, tvaru, gesta nebo obrysu, provedené úspornými malířskými i nemalířskými prostředky, nesou v Novotného obrazech současně aspekt tělesnosti a až existenciálního sdělení. Intuitivní, organické narůstání obrazu, které je dané přišíváním nebo všíváním plátna, spolu s viditelnými švy a záhyby odkrývá dílo v procesu vzniku s jeho haptickými vlastnostmi a nedokonalostmi, čímž evokuje tělesnou zkušenost. Redukce, transparentnost a barva, další důležité komponenty obrazů, vedou naši pozornost k vlastnímu vidění a schopnosti vnímat a poznávat svět prostřednictvím našich smyslů. Novotného tvorba volně souvisí s teorií vnímání, konkrétně s filozofií Merleau-Pontyho, o níž se hovoří jako o fenomenologii tělesnosti. Svět a věci se nám podle této filozofie „sami“ ukazují a my je vnímáme prostřednictvím našich smyslů, skrze naši vlastní tělesnost.

 • 18:0024:00 Anna Hulačová: Eating Planet 

  Kurátorka: Marika Svobodová

  Výstava představí nejnovější práci sochařky Anny Hulačové, jejíž výstavní projekty jsou tradičně pojímány jako komplexní instalace pro daný výstavní prostor. Pro Procházkovu síň Domu umění připravila autorka sousoší volně komponovaných figurálních betonových soch, tematizující motiv součinnosti člověka a techniky, konkrétně zemědělských a jiných strojů. Oproti předchozí práci Hulačové, kde se jednalo především o téma kolektivizace naší nedávné historie, jde v tomto případě o vztah v obecnější rovině, bilancující utopickou vizi sepětí přírody a průmyslu se situací současného světa na pomezí dystopie. Odkazy ke kulturní historii, ať už k antické tradici, lidovým a folklórním motivům, k art brut nebo k meziválečné moderně, konkrétně k dílům Otto Gutfreunda a Ladislava Zívra, patří k oblíbeným postupům autorky; tvoří referenční body, díky nimž můžeme reflektovat naši současnost. Figurální sochařská tvorba Hulačové, zdůrazňující vlastnosti použitých materiálů, ať už betonu, dřeva nebo vosku, je příkladem, že klasický sochařský formát může mluvit jazykem současného umění, a vyjadřovat se jeho prostřednictvím k aktuálním společenským tématům.

 • 18:0024:00 Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna

  Kurátorka: Jana Vránová

  Tvorba Bohuslavy Olešové, autorky obrazů, kreseb, prostorových instalací, site-specific projektů a akcí je mnohostranná a kreativní, ale zároveň kompaktní. Obsahuje několik poloh, které spolu souvisejí a vycházejí z názorově jednotných uměleckých principů. Olešová vytváří cykly, které na sebe volně navazují - reaguje v nich na aktuální podněty, experimentuje, volí přitom vyjadřovací metody, konvenující její představě o vizuální podobě díla. Charakter užitých výtvarných prostředků nemá jen estetický význam, ale naznačuje danosti, kterými je lidský život vymezován a ovlivňován, jímž je nutno se podřizovat a respektovat je. Malbou se snaží pronikat k prapodstatě života a dění, jehož jsme součástí, zabývá se vztahy mezi životem na zemi, energiemi a pozicí člověka v kosmu, člověka jako neopakovatelné individuality s její závislostí na prostoru a času, v němž se nachází. Její tvorba vychází z prolínání názorů a přesvědčení o smyslu a hodnotách lidského života, i z poznatků různých vědních oborů. Lze ji vnímat jako meditaci o pozici člověka v současném světě a vesmíru.

  Práce Bohuslavy Olešové obsahují různé významové a obsahové roviny a konotace, jsou výrazem existenciálních principů, její filozofické a literární kontexty naznačují podobenství, související s prožitky a poznáním, i s odrazem podvědomí. Z jejích děl vyzařuje energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidský život. Barevnost jejích obrazů a kreseb má často nejen výtvarný, ale především symbolický význam.

 • 18:0021:00 Samoobslužné edukační listy k historii Domu umění. ​​​​​​​​​​​​​​


 • 18:0019:00 Komentovaná prohlídka aktuálních výstav


 • 19:0020:00 Komentovaná prohlídka aktuálních výstav
 • 20:0021:00 Komentovaná prohlídka o historii prostranství před Domem umění


 • 21:0024:00 Světelná instalace

  Místo kašny před Domem umění oživí autorská světelná instalace Tomáše Plachkého a ilustrace Romany Horákové.Instalace bude spuštěna po setmění.

Dům umění města Brna na mapě