Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

​​​​​​​www.muzeumbrnenska.cz, rajhrad.muzeumbrnenska.cz

VSTUPNÉ: zdarma​​​​​​​

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad

Ukázat na mapě

Stálá expozice

 • Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století
 • Moravská literatura 19. – 20. století
 • Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera
 • Historická benediktinská knihovna

Program

 • 18:0024:00 Staroslověnština a moravské písemnictví 9. – 18. století

  Grafická i zvuková podoba staroslověnštiny. Nejstarší moravské tisky spjaté s Jednotou bratrskou. Vědecké a právní texty humanistického období. Průhled do trezorové místnosti se středověkými rukopisy.

 • 18:0024:00 Moravská literatura 19. – 20. století

  ​​​​​​Nejvýraznější iniciátoři kulturního života společnosti na Moravě 19. století. Moravští německy píšící autoři. Literatura a nářečí. Katolicky orientovaní spisovatelé 20. století.

 • 18:0024:00 Středověké skriptorium a historie rajhradského kláštera

  Filmové ztvárnění vzniku pergamenové knihy zasazené do středověkého skriptoria. Vizualizace stavebního vývoje kláštera. Barokní přestavba a výkresy J. B. Santiniho Aichla.

 • 18:0024:00 Historická benediktinská knihovna

  Nejstarší klášterní knihovna na Moravě obsahující 65 000 svazků. Barokní knihovní sál s freskovou výzdobou J. J. Etgense. Mechanický glóbus a šestnácticiferníkové hodiny.

 • 18:0024:00 Člověk na divadle světa. Lidský život v zrcadle barokní literatury

  ​​​​​​​​​​​​​​Aktuální výstava​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • 18:0024:00 Novátor Ladislav Novák

  Aktuální výstava

  Ladislav Novák, básník, překladatel a výtvarník náleží spolu s Jiřím Kolářem k nejuznávanějším výtvarným a literárním experimentátorům druhé poloviny minulého století. Železné oponě navzdory Ladislav Novák hledal a nalézal v sousedství někdejšího třebíčského židovského gheta nové postupy, metody a formy slovesného a výtvarného vyjádření. Výstava v Památníku písemnictví na Moravě představuje autora fónické a experimentální poezie, specifických alchymáží, froasáží, dekoláží, automatických kreseb, veronáží a konstelací včetně praktických inspirativních podnětů nejen pro školáky a předškoláky.

 • 18:0024:00 Srpen 1968 mezi dějinnými osmičkami

  Aktuální výstava

 • 18:0024:00 Vesmír Rudo Prekopa

  ​​​​​​​Aktuální výstava

  Ve spolupráci Památníku a umělecké agentury Photogenia se rodí další výstava aktuálních černobílých snímků, která oživí ve dnech 8. 7. – 15. 8. kvadraturu benediktinského kláštera v Rajhradě. Je jí kolekce nazvaná Vesmír česko-slovenského fotografa Rudo Prekopa.Košický rodák je vedoucím atelieru FAMU a při zpracování svých imaginativních záběrů využívá klasickou techniku gelatin silver printu.

 • 18:0024:00 Krvavý román Josefa Váchala

  Aktuální výstava

  Výstava Regionálního muzea v Litomyšli Krvavý román Josefa Váchala (1884–1969) v Rajhradě představí ve dnech 23. 6. – 29. 8. zásadní dílo dnes slavného grafika, malíře, mystika a spisovatele.Svou práci podtitulem Studie kulturně a literárně historická vydal v roce 1924 v sedmnácti exemplářích. Apologetické pojednání o dobové brakové produkci doplnil vlastní verzí překotně podaného děje o fiktivním sanatoriu šíleného psychiatra Římsy.

Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě na mapě