18:00
18:00
24:00

Průvodce

 • Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • Život a dílo Leoše Janáčka Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

 • Kasematy - střelnice Muzeum města Brna – Špilberk

 • Památník profesora Karla Absolona Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Kromě prohlídky kostela a výstav program proběhne pouze za příznivého počasí! Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • Dřevěné plastiky brněnského řezbáře a sochaře Vladimíra Matouška Mendelův skleník

 • A JIŽ MARIE TEREZIE… Papírová platidla v habsburské monarchii (1759–1918) Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Možnost prohlídky aktuálních výstav ve vile: Piruety sira Paula Dukese + POMALU ve vile + výstava obrazů Tomáše Císařovského ve schodišťové hale Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - aktuální výstavy ve vile Löw-Beer v Brně

 • Dějiny a současnost kláštera Porta coeli s virtuální komentovanou prohlídkou Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Poklady Špilberské zbrojnice Muzeum města Brna – Špilberk

 • Od hradu k pevnosti Muzeum města Brna – Špilberk

 • Zaniklý život na Moravě Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Viktor Mácha / Hutě – ochoz 2. NP Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  aktuální výstava

 • Místo, kde se čas mění v radost Artissimo

  výstava autorských prací členů spolku

 • Komentované prohlídky výstavy Piruety sira Paula Dukese. Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - provází kurátorka výstavy Jana Černá, začátky prohlídek v 19 a ve 21 hodin, sraz účastníků u krbu ve schodišťové hale

 • Pravěk Moravy Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Fenomén "Austerlitz"

  - stálá expozice Památníku Mohyla míru

 • Paleontologie a mineralogický systém Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Love rhymes with fuck you Galerie TIC

  Jan Bražina / Galerie mladých

 • Výtvarná intervence Slunce v květnu – atrium Ústřední knihovny  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  aktuální výstava

 • Komentované procházky po Černých Polích (nutná rezervace)  - AKTUALIZACE 16/5/2023: KAPACITA PROCHÁZEK UŽ JE NAPLNĚNÁ. Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - rezervace místa na mailu pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz nebo 537 026 208
  - začátek procházek v 18:00 a v 19:45
  - cena: 50 Kč (Při nákupu vstupenky na procházku už není nutné hradit vstupné 20 Kč na program v areálu vily.)
  - Procházky se konají jen za příznivého počasí.

 • Komentovaná prohlídka výstavy Smrt je jen začátek Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - začátky prohlídek: 19:30, 20:50 a 21:50

 • Pracovna Jiřího Mahena  Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

 • Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • ohňová show Fuerza del Fuego Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - začátky představení: 21:15, 21:45 a 22:15

 • Bitva tří císařů Slavkov/Austerlitz 1805

  - stálá expozice Památníku Mohyla míru

 • Anton Rzehak – Cesta do hloubi profesorovy duše Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Všade doma, dobře nejlíp Galerie TIC

  Katarína Hládeková a Václav Magid / Galerie U Dobrého pastýře

 • Mini workshopy Artissimo

  V rámci otevřené dílny budou probíhat dva mini workshopy: vyrobíte si obrázek z lehaného skla, keramického ptáčka  nebo šperk z porcelánu.

  Začátky mini workshopů v 17.30, 18.00, 19.00, 20.00 a 20.30 hodin

 • Tématické občerstvení zajištěno! Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • Minerály na Tišnovsku Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Morava ve středověku Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Doprovodný program Letohrádek Mitrovských

  18:15 a 19:00 = Kloboukový klub představí klobouky Dantes (přehlídky s výkladem); 20:00, 21:00, 22:00 = Z historie letohrádku (krátké prohlídky s výkladem).

 • Chlazené točené pivo Pivovaru Pivečka z Rousínova Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Virtuální prohlídka expozice Brno předměstí Vídně je dostupná na webu  Moravská galerie v Brně ​​​​​​​– Místodržitelský palác 

  ​​​​​​​https://moravska-galerie.cz/vystavy/stale-expozice/brno-predmesti-vidne/

 • Živá hudba a další doprovodný program Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Propojení zahrad vily Löw-Beer a vily Tugendhat (do 21:00) Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - ze zahrady vily Löw-Beer do zahrady vily Tugendhat bude průchod zdarma, v opačném směru po zaplacení symbolického vstupného 20 Kč

 • Síla módních doplňků - Z ženy dámou (Století módy 1890-1990) Letohrádek Mitrovských

  Výstava se věnuje fenoménu módních doplňků - a to hned dvěma nejsilnějším: pokrývkám hlavy a kabelkám (ale ukážeme i doplňky další, jako např. vějíře, rukavičky nebo kapesníčky). Kromě toho, že mají praktickou funkci, vyjadřují zároveň míru vkusu a elegance i specifický osobitý styl. Návštěvníkům představíme desítky pokrývek hlavy z nejrůznějších materiálů a období a nejinak tomu bude u kabelek. Vystavené exponáty pochází ze tří soukromých sbírek – Zdeny Mudrákové, Jana Bačáka a Vlaďky Dobiášové. K vidění jsou i unikátní exponáty od známých osobností, ale i nejoblíbenější či nejprodávanější modely z různých časových epoch – od sklonku Habsburské monarchie až téměř po konec 20. století.

 • Volná prohlídka chrámu Nanebevzetí Panny Marie Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • Žijeme ve společnosti #2  Galerie TIC

  Jakub Polách / Galerie Kontext

 • OBČERSTVENÍ: Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  guláš, vegetariánské chuťovky, ovocné mošty, cider a výrobky Klášterního pivovavru

 • Ochutnávka vín z produkce Vinařství Doležal z Hrušek Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Velká Morava Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Kasematy  Muzeum města Brna – Špilberk

  Divadelní vystoupení k výročí uvěznění Silvia Pellica na Špilberku

 • Svět nerostů Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Občerstvení v Café Löw-Beer Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Žalář národů   Muzeum města Brna – Špilberk

 • Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Akvárium sladkovodních ryb Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • Mendelianum – atraktivní svět genetiky Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum

 • Kaple Očišťování Panny Marie Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • Archeologie z nebe Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • Freskový sál Letohrádek Mitrovských

   z konce 18. st. s unikátní výmalbou s exotickými motivy a skrytými symboly svobodných zednářů.

 • O původu člověka a vzniku kultury Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • Loutkářské umění Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • Fauna Moravy Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • Smrt je jen začátek. Pohřby a rituály pohledem archeologie Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - aktuální výstava Podhoráckého muzea

 • hudební vystoupení  

  19:00, 20:00, 21:00

 • 10:00—19:30 Somnus Solutions INDUSTRA

  Umělci: Anna-Marie Berdychová, Samuel Stano
  Kurátor: Eva Slabá
  ​​​​​​​Kolaborativní habitat Anny-Marie Berdychové a Samuela Stana nabourává předěl mezi realitou a fikcí a buduje v blíže nespecikovatelné čekárně záhadu uvnitř galerijního prostředí. Každá dostatečně vyspělá technologie je totiž od určitého momentu k nerozeznání od magie.

 • 10:00—24:00 Tomáš Hrůza s hostem Markusem Guschelbauerem: We Have Never Been Earth Dům umění města Brna

  Tomáš Hrůza s hostem Markusem Guschelbauerem

  3. 5. 2023 – 11. 6. 2023

  Dům pánů z KunštátuKurátor/ka Tereza Špinková

  Koncept výstavy navazuje na autorskou knihu We Have Never Been Earth, která vznikla v rámci měsíční rezidence Tomáše Hrůzy a teoretičky vizuální kultury Andrey Průchové Hrůzové ve výzkumné, archivní, umělecké a vzdělávací instituci Visual Studies Workshop v Rochesteru, USA. Kniha je výsledkem tvůrčí spolupráce, v níž se umělec vyjadřuje prostřednictvím vizuální fotografické složky a teoretička se podílí na textové a performativní části. Výstava se bude zabývat "přenesením knihy" do galerijního prostředí v podobné formě, jako to realizovali autoři projektu již jednou v Holešovické Šachtě. Výstavní projekt We Have Never Been Earth si neklade za cíl působit na diváka odděleně pomocí vizuální, textové a perfor­mativní složky, ale prezentuje se spíše jako obrazotextová experimentální báseň, jejíž fotografická a literární složka sehrávají při komunikaci s publikem stejně důležitou roli. Tematicky se vztahuje k motivům zániku světa, a tedy i k fenoménu apo­kalypsy, který v současném (nejenom) vizuálním umění významně rezonuje. K problematice si však nachází vlastní cestu a nahlíží na ni z několika úhlů pohledu, jež výstava postupně rozkrývá. Výstava bude dále propojovat také práce autora, které se vztahují k nedávné kůrovcové kalamitě a obecně tematizovat zánik lesa jako naší mizející kolektivní paměti.

 • 10:00—20:00 Jídlo! a V kuchyni Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

  - Obě aktuální výstavy Muzea ve Šlapanicích budou samozřejmě přístupné po celou dobu akce.

 • 10:00—24:00 Karin Písaříková OMNIA MUNDA MUNDIS Dům umění města Brna

  Karin Písaříková 

  29. 3. 2023 – 28. 5. 2023

  Dům pánů z Kunštátu, G99

  Kurátor/ka Silvie Šeborová, Anita Topínka

  Sólová výstava Karin Písaříkové, ve které zpracovává téma úklidu. Metodou uměleckého průzkumu se zamýšlí nad subjektivitou lidské zkušenosti s chaosem a řádem. Zkoumá motiv péče a udržitelnosti, neviditelné úkony, které se denně opakují. Zaměřuje se na ideu čistoty jako synonyma dobra i na očistu v rituálním slova smyslu. Cykličnost, s jakou se kartáče pohybují a odstraňují nánosy špíny, porovnává s cyklem lidského života.Umělkyně a kurátorka Karin Písaříková se ve své tvorbě zabývá reflexí každodenních problémů a mystérií pomocí výtvarné tvorby.Skrze různá média jako je performance, instalace, fotografie a video hledá způsoby interakce v životním i sociálním prostoru. Zajímají ji témata, která se jí přímo dotýkají, jako každodenní rutina, respektive její propojení s vlastní tvorbou. Spolupracuje se členy své rodiny, které do své tvorby zapojuje během hledání nových funkčních modelů. Od roku 2017 se ve spolupráci s JRC (Společné výzkumné středisko) Evropské unie zabývá tématem udržitelnosti a ekologické stopy. V roce 2015 obhájila doktorský titul na Tama Art University v japonském Tokiu.Výstava navazuje na rezidenci Karin Písaříkové v programu Brno Artists in Residence v roce 2022 na základě spolupráce mezi Fakutou výtvarných umění VUT v Brně a Domem umění v rámci každoroční otevřené výzvy pro absolventy*absolventky FaVU VUT.Výstava byla podpořena grantem Státního fondu kultury.www.karinpisarikova.com

 • 10:30—11:30 Svačinová pohádka (pro děti) Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • 13:00—15:00 Tvořivá dílnička (pro děti) k výstavě V kuchyni Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • 14:00—22:00 Grilování před kinem Kino Art

  Kino Art v Brně promítá již více než sto let. V srdci ale stále zůstává mladým kinem a o tom vás přesvědčí i na letošní muzejní noci. Můžete se těšit na kombinaci filmového a videoherního programu, a to pro děti i pro dospělé. Budete moct přivítat také letní sezónu na zahrádce Café Art pořádnou grilovačkou. Tak vezměte pohodlné oblečení a přijďte na pozdní oběd, večeři a film.

 • 15:00—16:00 Buchty a loutky: Kocour v botách INDUSTRA

  Žili byli tři bratři a tatínek jim nechal dědictví... Nejstarší syn dostal mlýn, prostřední peníze a nejmladší, hm, na toho zbyl jen kocour. Cha chá, jen obyčejný kocour?
  ​​​​​​​Divadlo pro děti a celou rodinu.
  ​​​​​​​Vstupné: 150 Kč dospělí / 80 Kč děti

 • 15:00—21:00 Staňte se lovcem pokladů!  Kino Art

  Vyzvedněte si mapku na pokladně kina, která vás zavede do tajuplných zákoutích Kina Art. Tam budete luštit záludné filmové i nefilmové otázky, které vás přivedou k unikátnímu kódu, jímž otevřete pomyslnou truhlici s pokladem! Každý, kdo správně vyluští kód, vyhrává. Hra je určena pro děti.

 • 16:00—18:00 Filmový audiokvíz Kino Art

  Na zahrádce Café Art před kinem. Maximální počet lidí v týmu je 5 hráčů. Je možné si zarezervovat místo přes tento odkaz.

  Vstupné doborovolné.

 • 16:00—23:00 Hravá expozice VIDA! VIDA! science centrum

  Na ploše přes 6200 m² na vás čeká přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým můžete objevovat, jak funguje svět kolem nás.

 • 16:00—17:00 Musaši entertainment company INDUSTRA

  je zábavní společnost zabývající se především autorským divadlem, dále pak výtvarným uměním a instalacemi, audiotvorbou, dřevořezbou, výrobou hudebních nástrojů, tradičními řemesly a vedením dílen pro děti i dospělé.
  ​​​​​​​Můžete se těšit na divadlo pro děti a celou rodinu.
  Vstupné: 150 Kč dospělí / 80 Kč děti

 • 16:00—23:00 Barvosvětem VIDA! science centrum

  Odhalte tajemství barev v naší nově otevřené výstavě. Je váš stín vždycky šedý? Která barva byla v historii dražší než zlato? Zažijte dobrodružství v duhovém světě společně s Chamorrem, šedivým chameleonem, a poznejte, jaký by byl svět bez barev.

 • 16:00—19:00 Hraní na plátně: Mario Kart, Super Smash Bros, Nintendo Sports Kino Art

  Café Art.

 • 16:00—23:00 Venkovní expozice VIDA! science centrum

  Hravé exponáty pod širým nebem s krásným výhledem na pavilony brněnského výstaviště. Venkovní expozice je otevřena pouze za příznivého počasí.

 • 16:00—18:00 Hadi a jiné příšery z chlebového těsta (pro děti) Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • 17:00—19:00 Úniková hra Záchrana Země pro děti i dospělé ve Farské zahradě Galerie Josefa Jambora

  Outdoor úniková hra pro děti (8 - 14 let) i dospělé na téma záchrany planety Země proběhne v nedaleké Farské zahradě u galerie. Materiál ke hře bude k vyzvednutí přímo v GJJ. 

 • 17:00—20:00 Dílna pro děti: Nech rozeznít svůj obraz!  Galerie Josefa Jambora

  Tajemné zvuky meditačních zvonů, obrazy ze skla. Přijďte na interaktivní dílnu, která bude zaměřená na zvuk v umění. Děti si vyzkouší práci s improvizovanými nástroji, jejichž jednotlivé zvuky se pokusí zaznamenat barevně na papír a poté svůj výtvor nechají rozeznít v rámci tabletové aplikace. Svůj výtvarný/hudební výtvor nám budou moci nasdílet. Nejlepší tři výtvory čeká v galerii ocenění. Lektorka: Lucie Zikánová

 • 17:00—21:00 Vernisáž výstavy Rezonance: Inge Kosková, Matěj Frank, Lada Semecká Galerie Josefa Jambora

  Mezigenerační projekt Rezonance umisťuje sondu do inspirací zvukem, tělem a krajinou tří českých umělců působících v rozdílných médiích: intuitivní kresby, sonicko-vizuální sochy a skleněných obrazů i objektů. Výstava představí meditativní pojetí umělecké tvorby s přesahy do arteterapie a vystupuje z galerie do veřejného prostoru města. 

  Oblast intuitivní kresby zastoupí olomoucká umělkyně Inge Kosková (*1940). V oblasti sochy a site-specific instalací ve veřejném prostoru i v galerii prezentujeme opavského umělce žijícího ve Vídni Matěje Franka (*1989). Zvukové skleněné a keramické objekty a obrazy ovlivněné japonskou kulturou vystaví sklářská umělkyně Lada Semecká (*1973) z Teplic.

  Kurátorka: Radka Kaclerová

 • 17:00—18:45  Hraní na plátně: Hotshot Racing + Hot Wheels Unleashed Kino Art

  Malý sál.

 • 17:00—17:40 Aero/ science show VIDA! science centrum

  Tušíte, proč mohou letadla létat, i když jsou těžší než vzduch? Nejen to se dozvíte na představení s pokusy s názvem Aero, kterou uvádíme v Divadle vědy. Místa nelze rezervovat, kapacita omezena.

 • 17:00—19:00 Výtvarná dílna na plácku pod platany Muzeum romské kultury

  Vyrobte si s námi krásné i užitečné drobnosti na památku – srdečně zváni jsou děti i rodiče všeho věku!

 • 17:00—18:30 Povídání Ivy Trhoňové o chlebu a kvásku s malým workshopem Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • 17:00—20:00 Akce → Reakce – Blok performancí alumni a pedagogů FaVU VUT v Brně  PonavaFest

 • 17:00—20:00 Ukázka tradičních romských řemesel na plácku pod platany  Muzeum romské kultury

  Jak pracují tradiční kováři a šperkaři? Přijďte se podívat na ukázku řemeslné výroby a kupte si jedinečné výrobky.

 • 17:00—21:00 Vyzkoušejte si promítání z pásu! Kino Art

  Za pomoci zkušeného promítače si můžou děti i dospělí vyzkoušet promítání z filmového pásu.

  Velký sál.

 • 17:30—19:30 WERKSTATT CYKLODÍLNA INDUSTRA

  Hurá na kolo! Workshop základní opravy jízdních kol pro začátečníky. Naučíme tě vyměnit a opravit duši, spravit řetěz nebo seřídit přehazovačku.
  Vhodné pro dospělé a děti od 10 let.
  Vstupné: 350 Kč dospělí / děti zdarma (kapacita 10 osob)
  ​​​​​​​Registrace na: cyklowerkstatt

 • 17:30—19:30 ODDÍL NIBOWAKA DĚTEM INDUSTRA

  U příležitosti otevření nové klubovny v prostorech INDUSTRA LABS, jsme pro vaše děti připravili malou ochutnávku z činnosti našeho oddílu. Zkusí si vyrobit nouzový kompas, uvázat některé z užitečných uzlů, vyluštit jednoduché šifry, popřípadě další skautské dovednosti. A když nám počasí bude přát, vyzkouší si i lukostřelbu.
  Vhodné pro děti 6 až 15 let.
  Vstup: ZDARMA 
  ​​​​​​​Sraz účastníků na kavárně INDUSTRA COFFEE

 • 17:30—18:30 Komentovaná prohlídka výstavy s autory (v galerii a veřejném prostoru města) Galerie Josefa Jambora


 • 18.00—23.30 Lidé odvedle - neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem Technické muzeum v Brně


 • 18.00—23.45 Digitálky Technické muzeum v Brně

  Komorní výstava Digitálky představuje kolekci 264 kusů hodinek vyrobených v 50. až 90. letech 20. století.

 • 18:00—23:30 Vita Christi - Život Kristův – Sakrální umění brněnské diecéze Diecézní muzeum

 • 18:00—23:30 Pozor, zákruta / auta z doby reálného socialismu / Historická vozidla / Brno na dvou kolech / Optika / Výpočetní technika / Historická stereovize / Nožířství / Kovolitectví / Železářství / Kultura nevidomých / Ulička řemesel / Salon mechanické hudby / Čas kolem nás / Technická herna Technické muzeum v Brně


 • 18:00—24:00 Výstava 1 200 let Moravy / dvůr úřadu Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Významné osobnosti, průmyslové úspěchy a nádherná místa, vše typické pro Moravu. Výstava inspirovaná loňským výročím 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech v historických spisech.Prohlédněte si desítku panelů, které zdobí poutavá grafika okořeněná špetkou humoru. 

 • 18:00—24:00 Mohyla míru: od základního kamene k věhlasnému výletnímu místu 1910-1938

  Předvedení výstroje a výzbroje československé armády první republiky, předvedení výstroje a výzbroje rakousko-uherské armády
  Předvedení výstroje československých legionářů
  Módní přehlídka 1910 – 1938
  Reprodukovaná hudba (šlágry první republiky, originální nahrávky z let 1920 -1938)
  Pošta z první republiky
  Ochutnávka dobových specialit
  Flobertková střelnice
  + Občerstvení v muzejní kavárně

 • 18:00—22:00 G. J. Mendel: Příběh skromného génia Mendelovo muzeum MU


 • 18:00—20:00 Archeo workshop v Herně  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác


 • 18:00 Sluneční božstvo nebo malý hudebník? Mozart se představuje.  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Úvod programu

 • 18:00—23:00 Příběh Romů Muzeum romské kultury

  Prohlédněte si samostatně za doporovodu našich kustodů v tradičních oděvech - o dějinách Romů od indické pravlasti po současnost prostřednictvím vizuálně působivé i informačně nabité expozice Muzea romské kultury.

 • 18:00—23:59 Výstup na věž Vyhlídková věž Staré radnice

 • 18:00—22:00 Vzory krásy Mendelovo muzeum MU

  Výstava liturgických rouch

 • 18:00—24:00 Prezentace seniorpasů, rodinných a pěstounských pasů (v hl. foyer KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—20:30 Tvůrčí dílny pro děti – prostor před Diecézním muzeem Diecézní muzeum

  Výtvarná dílna s tématikou hada - navazuje na program "Zvířata v Bibli"

 • 18:00—23:30 Šifrovací hra – Ciphering Game Art is here! Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  Více informací na pokladně.

 • 18:00—22:00 Rostliny a pohlaví Mendelovo muzeum MU

  Jak poznáme samčí a samičí rostlinu? Může být obojím? A jak je to určeno geneticky? Problémy, se kterými se musel potýkat i Gregor Mendel

 • 18:00—23:59 Výstava Anton Pilgram Vyhlídková věž Staré radnice

 • 18:00—19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Somnus Solutions INDUSTRA

 • 18:00—23:30 Galerijní dvorek Galerie TIC

  Dvorek, který provozuje kavárna Mitte, bude speciálně otevřený spolu s kavárnou až do půlnoci.

 • 18:00—24:00 Po stopách hvězd JMK / zábava pro všechny generace (výchozí stanoviště u hl. vstupu) Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Program pro děti připravuje SVČ Lužánky (do 21:00), ale zabaví se i dospělí (až do půlnoci). Za správně vyplněný kvíz Vás odměna nemine. Přijďte se seznámit s významnými jihomoravskými osobnostmi historie i současnosti.

 • 18:00—23:30 Není TESLA jako Tesla Technické muzeum v Brně

  Při příležitosti 80. výročí úmrtí slavného vynálezce Nikoly Tesly (1856-1943) bude v TMB paralelně s Muzejní nocí probíhat mezinárodní výstava Není Tesla jako TESLA, která objasní, co vše se skrývá pod slovem „TESLA“. Objevy tohoto vizionáře daly základ moderní elektrotechnice a právě díky nim dnes můžeme používat dálkové ovladače, mobilní telefony, bezdrátové datové přenosy a další.

 • 18:00—24:00 Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023 Univerzitní kino Scala

  Foyer Univerzitního kina Scala nabízí pečlivě kurátorované výstavy plakátů z galerie Terryho ponožkykteré se v pravidelných intervalech obměňují. Aktuální výstavu připravilo Sdružení Bienále Brno jako 81. výstavu cyklu Brno - hlavní město grafického designu.Pořadatelé:  SBB / Sdružení Bienále Brno, Galerie Terryho ponožky / Terry Posters Praha, Univerzitní kino Scala BrnoVýstava je věnována 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD, jejímž je SBB / Sdružení Bienále Brno jediným českým členem.
  Na výstavě jsou vedle 24 ofsetových plakátů Jana Rajlicha jr. z posledních 5 let (2018–2023) umístěny i grafické pozdravy/pohlednice 15 českých a slovenských členů SBB k 60. jubileu ICoD (den vzniku ICoD, která vznikla 27. 4. 1963 v Londýně pod názvem Icograda, se slaví jako Mezinárodní den designu).

  Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdfO autorovi: Jan Rajlich jr. (nar. 10. 6. 1950 ve Vyškově) ač prakticky celý život žije v Brně, tak aktuální výstava je jeho první samostatnou výstavou plakátu v Brně. V poslední době jeho plakáty byly k vidění v Brně pouze na společné výstavě s jeho otcem Janem Rajlichem st. v HaDivadle (2010) a v tzv. intervenci do expozice Moravské galerie v Brně spolu se staršími olejomalbami a kresbami (2020).Jan Rajlich jr. vystavoval plakáty, grafický design, serigrafie, kresby a malbu na 38 samostatných výstavách doma i v zahraničí (Ahmedabad, Bratislava, Emmerich, Fort Collins, Charkov, Moskva, Olomouc, Ósaka, Praha, Varšava, Vídeň, Vyškov, Zlín, Žilina aj.) a na 170 domácích a 230 zahraničních kolektivních výstavách. Je laureátem Ceny města Brna (2001).
  Jan Rajlich jr. je vzděláním architekt, ale od počátku své profesionální dráhy vedle 7letého intermezza v interiérové architektuře (Státní projektový ústav obchodu) inklinoval ke kresbě a malbě a zároveň se zabýval grafickým designem, který v jeho práci získal dominantní postavení. Ten také od roku 1983 vyučoval na brněnské „šuřce“ a od 90. let podnes na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno. V posledním dvacetiletí převažuje v Rajlichově výtvarné práci tvorba afišistická, ve které úročí své celoživotní zkušenosti s kresbou, písmem a také s počítačovou grafikou, jejímž byl u nás jedním z průkopníků (od r. 1987).
  Vystavené plakáty vznikaly vesměs jako autorovy reakce na různé mezinárodní výzvy k aktuální kulturní a sociální tematice. 

  Motivy z plakátů a kreseb Jana Rajlicha jr. na tričkách apod. – https://janrajlich.t-shock.eu/cs/
  O SBB: SBB / Sdružení Bienále Brno založil v roce 1991 Jan Rajlich st. jako občanské sdružení na podporu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. SBB se záhy transformovalo v profesní sdružení, které mj. organizuje akce, pořádá výstavy, vydává publikace atp. V současnosti má SBB 51 členů v Česku a na Slovensku a hrdě se hlásí i ke svým čestným členům, 59 významným grafikům z 29 zemí. SBB / Sdružení Bienále Brno je členem Mezinárodní rady designu ICoD (která má v současnosti sídlo v kanadském Montrealu). Jan Rajlich jr. byl zvolen v roce 1999 předsedou SBB a je jím dodnes…Výstava  Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023  potrvá do 30. 6. 2023.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10231432014129628&set=a.1826687033026&type=3

 • 18:00—23:00 Šifrovací hra – Ciphering Game Art is here!  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  více informací na pokladně, for more info ask at the cash desk.

 • 18:00—19:30 Hudebně-výtvarný workshop (nejen) pro děti Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

 • 18:00—21:30 Tvůrčí dílny pro děti s malou únikovou hrou (místnost č. 40, zvýšené přízemí) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—24:00 Prezentace KORDIS JMK (v hl. foyer KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje

 • 18:00—22:00 Krajská klapka / průřez krátkých videí z dílny JMK (místnost 7A, zvýšené přízemí)  Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—23:00  Historická stereovize – stereodiapozitivy z Jižní Afriky / Zařízení stereovize, předchůdce biografů je jedním z mála doposud provozuschopných originálů ve střední Evropě / Používat jej může pětadvacet diváků současně /   Technické muzeum v Brně

  Program v muzeu

 • 18:00—18:30 Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů Diecézní muzeum

 • 18:00—23:30  Asynchronní stroje / Jákobův žebřík / Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel

 • 18:00—22:00 Ochutnávka mezinárodní kuchyně pod taktovkou Centra pro cizince JMK (2. patro KrÚ)  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Program probíhá v půlhodinových blocích (místnost č. 243)

 • 18:00—23:00 Výstava Vesmíry/Kosmosa/Universes Muzeum romské kultury

  Prohlédněte si samostatně za doporovodu našich kustodů v tradičních oděvech - nová výstava výtvarných děl a architektonických návrhů Zdeňka Daniela. Kromě fantazijních maleb obsahuje také díla reflektující temnou rodinnou minulost zasaženou holokaustem.

 • 18:00—21:00  RC modely /   Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel

 • 18:00—23:30 Ovládání autíček na vysílačku – Tatra 603 a Škoda 120 / Hravé zapojování elektrických obvodů / Haló, kdo volá? / Tisk busty Nikoly Tesly na 3D tiskárně / funkční Teslova turbína / Technická herna / Kultura nevidomých s průvodcem / Salon mechanické hudby s kurátorem / Ražba medailí / Svět pod mikroskopem /  Technické muzeum v Brně

  Program v muzeu

 • 18:00—23:00 Komentované prohlídky úřadu / prohlídka krajské včelnice / výhled ze střechy (v případě příznivého počasí)  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Vycházejí od 18:00 každých 30 minut a projdou:

  - reprezentační zasedací místnost

  - přijímací pokoj hejtmana (tzv. Parádní pokoj)

  - sál Zastupitelstva Jihomoravského kraje

  - místnost Rady Jihomoravského kraje

  - pracovnu hejtmana

  - střechu

  Poslední prohlídka vychází ve 23:00

 • 18:00—22:00 Prezentace příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje

  od 18:00 v místnosti č. 302 (3. patro budovy KrÚ) studentky oboru Kadeřník a kosmetické služby Střední škola Brno Charbulova, p.o., budou česat a líčit příchozí návštěvníky

  Květinovou výzdobu reprezentačních místností zajišťuje Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

 • 18:00—18:40 Poslední útes / 3D film VIDA! science centrum

  Prozkoumejte s námi rozmanitost dna oceánů. Podmořský svět díky 3D technologii poznáte ze zcela nové perspektivy a živočišné druhy budete mít téměř na dosah ruky. 3D brýle vám zapůjčíme při vstupu. Místa nelze rezervovat, kapacita omezena.

 • 18:00—20:30 Zvířata v Bibli / Had Diecézní muzeum

  Setkání s jedním ze zvířat, o kterých se píše v Bibli. Letos se můžete těšit na hady. Představí se Vám korálovka a hroznýšovec. Výklad pro děti proběhne v 18:30, 19:30 a 20:30.

 • 18:00—23:30  Umění kovadlin Technické muzeum v Brně

  Pro milovníky kovářského řemesla a pro všechny zájemce o umění a tradiční řemeslo. 

 • 18:00—20:00 Artotéka – půjčovna uměleckých děl / workshop Artožabka v knihovně  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác


 • 18:00—19:00 Komentovaná prohlídka expozice Příběh Romů Muzeum romské kultury

  Poslechněte si vyprávění o dějinách Romů od indické pravlasti po současnost prostřednictvím vizuálně působivé i informačně nabité expozice Muzea romské kultury.

 • 18:00—22:00 Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky Mendelovo muzeum MU

 • 18:00 Divadlo Prkno - divadelní představení pro děti Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Divadlo Prkno

 • 18:00—22:00 Otevřené věže katedrály - Vyhlídka na večerní Brno (samostatné vstupné 20,- Kč) Diecézní muzeum

 • 18:00—23:30 Program k 30. výročí obnovení Brněnského městkého střeleckého sboru  Muzeum města Brna – Špilberk

  Hudební vystoupení a šermířská vystoupení; divadelní představení

 • 18:00—23:00 Kulturní program v hlavním foyer budovy  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  18:15 Slovo ředitele Krajského úřadu JUDr. Romana Heinze Ph.D.

  18:20 Vystoupení Taneční konzervatoře Brno

  19:30 Módní přehlídka Střední školy umění a designu Brno (obor Ekotextil design) ve spolupráci s nadací Veronica & AlešBáry

  20:30 Vystoupení Akordeonového kvarteta ZUŠ Františka Jílka

  21:00 Vystoupení Folklórního souboru Kosteláci

  21:30 Vystoupení Akordeonového kvarteta ZUŠ Františka Jílka

  22:00 Vystoupení Folklórního souboru Kosteláci

 • 18:00—23:30 ART DESIGN FASHION lektorský avoid Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum


 • 18:00—22:30 Zpřístupněný Archiv Masarykovy univerzity (3. patro KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00 Zahájení a komentovaná prohlídka výstavy Básník obrazu - Max Švabinský a literární inspirace Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 18:00—23:00 Sklep pod Novou radnicí  Brněnské podzemí

  Dominikánské náměstí 1

  Sleva 20 % na vstupnéOtevřeno 18.00–23.00  - poslední vstup ve 22.15

  Prohlídky probíhají průběžně bez průvodce,maximálně 100 návštěvníků za hodinu

  Navštivte novou expozici "Ohnivý kůň a drak".


 • 18:00—24:00 Volná prohlídka Nová radnice

  Volná prohlídka Sněmovního sálu, Rytířského sálu a nově zrekonstruovaného Sálu Rady města Brna s barokními nástěnnými malbami pocházejícimi patrně z let 1728–1729.
  ​​​​​​​
  VSTUPNÉ: zdarma
  Poslední vstup ve 23.30

 • 18:00—23:00 ART DESIGN FASHION JAMU Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Site-specific performance studentů Ateliéru fyzického divadla JAMU.

 • 18:00—23:30 Historie vlakových pošt, 1838 – 2020. Muzeum vlakové pošty

  - Prohlídky autentického interiéru ve stylu běžného pracovního dne posádky vlakové pošty v roce 1989.

  - Setkání s autorem knihy Vlaková loupež po česku Petrem Študentem

 • 18:00—23:00 CALIGARI Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Skákací hrad od umělecké skupiny RAFANI / terasa (vhodné pro děti).

 • 18:00—23:00 Lidé a peníze ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ

  Expozice "Lidé a peníze" Návštěvnického centra v Brně vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky markrabství Moravského a dnes České národní banky. Nabízí jedinečný pohled pohled na historii vývoje peněz a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na odlišná specifika tohoto fenoménu na Moravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, dále platidla a ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. 

 • 18:00 Hands Dance za doprovodu muziky Sylván Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

  Vystoupení skupiny slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna, která se věnuje uměleckému tlumočení do českého znakového jazyka.

 • 18:00—22:40 Prohlídka anatomického muzea Anatomické muzeum 

  Vstup ve skupinách (max. 50 lidí) každých 20 minut. Poslední vstup 22:40

  V expozicích návštěvníci uvidí přehled všech systémů tvořících lidské tělo, řazených dle orgánových soustav. Muzeum je součástí Anatomického ústavu a slouží k výuce studentů medicíny i odborníků z klinické praxe. Jednou ze zajímavostí je kopie kostry „moravského obra“ Josefa Drásala, který dosáhl výšky 242 cm.

  Vstup volný.
  Zákaz fotografování.
  ​​​​​​​Nevhodné pro děti a citlivé povahy. 

 • 18:00 DESIGNLAB Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Otevřená dílna s možností výroby placek (vhodné pro děti).

 • 18:00—22:00 Stálá expozice traktorů

  Expozice současných a historických traktorů ZETOR

 • 18:00—20:00 Moje ponožky Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Workshop pro všechny věkové kategorie (vhodné pro děti).

 • 18:00—22:00 Make VRKY Models, Not War

  Make Vrky Models, Not War – Výstava dřevěných modelů pana Martina Navrkala

 • 18:00—22:00 Program pro děti

  Šlapací traktůrky a slalomová dráha pro nejmenší návštěvníky, zábavné kvízy, tvořivá stanoviště

 • 18:00—23:30 Prohlídka Káznice Bývalá Káznice na Cejlu

  Vstup: Bratislavská 68

  Otevřeno: 18.00 – 23.30

  Zdarma, na místě budou vydávány časové vstupenky

  Poslední vstup ve 23.00

  Prohlídka je s průvodcem


 • 18:00—23:00 Krása ve skle a kovu ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ

  Výstava "Krása ve skle a kovu" představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928-2013), které odkázal ČNB. Na několika desítkách sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

 • 18:00—24:00 BAT CAVE CINEMA: SPRING EDITION 2023 / Ateliér FaVU Video / Kino CIT Galerie TIC

  Promítání v Kině CIT, připravené Ateliérem video FaVU v Brně. Hlavním bodem programu budou projekce bakalářských prací studentů.

  Více info bude zveřejněno na instagramových a facebookových stránkách ateliéru.

  Vstup volný.

 • 18:00—23:00 Program ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM ČNB V BRNĚ

  Kromě stálé expozice "Lidé a peníze" a výstavy "Krása ve skle a kovu" bude k dispozici i doprovodný materiál k výročí 30 let od vzniku české a slovenské měny a hravé aktivity k prvním narozeninám Návštěvnického centra ČNB
 • 18:00—23:00 Selfieccino od Robota Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Nechejte si vykreslit svůj portrét do pěny cappuccina nebo čokolády v Café Robot / přízemí. 

 • 18:00—23:30 Hry a tvůrčí aktivity pro děti ve výstavě Archeologie z nebe Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos


 • 18:00—21:00 Muzejní noc 2023 ve vile Tugendhat Muzeum města Brna - Vila Tugendhat

  Muzejní noc 2023 ve vile Tugendhat umožní návštěvníkům dvě formy návštěvy:
  1. Návštěva zahrady zdarma
  Vstup je možný jak z ulice Černopolní, tak ze zahrady vily Löw-Beer.
  2. Prohlídky interiérů vily. Prohlídky jsou početně a kapacitně omezeny, proto je nutné je zakoupit předem online. Vstupenky budou od 15. 5. 2023 v prodeji na www.vilatugendhat.cz


 • 18:00—22:00 Otevřená katedrála / Čas pro večerní rozjímání Diecézní muzeum

 • 18:00—22:00 Knihovna Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  možnost listovat zajímavými publikacemi o umění
 • 18:00—22:00 Mendelova výtvarná dílna Mendelovo muzeum MU

 • 18:00—22:00 Skromný génius Gregor Mendel Mendelovo muzeum MU

  Co je kurent? A dá se bádat bez dnešních vymožeností? Poznejte život a práci G. J. Mendela

 • 18:00—23:30 Program v okolí a uvnitř Pavilonu Anthropos Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

  Bohatý doprovodný program v okolí a uvnitř Pavilonu Anthropos - tvůrčí dílny, aktivity pro rodiny s dětmi, hudebně-divadelní vystoupení

 • 18:00—18:30 Výprava s Robokočkou  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  Expozicí ART IS HERE  vás provede naše Robokočka, sraz v prvním patře u skluzavky. 

 • 18:00—23:00 Zábavný fotokoutek Selfieboy (v místnosti č. 301, 3. patro KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—23:00 Období Protektorátu Čechy a Morava a II. československý odboj                                      (1939 – 1945) Kounicovy koleje


 • 18:00—22:00 Město Tišnov v historických okamžicích  Muzeum města Tišnova

  18:00 a 22:00 – Komentovaná prohlídka Müllerova domu Historií domu bude v dobovém oděvu provázet Eleonora Müllerová, žena starosty Františka Müllera.

  18:30 – 22:00 – Tišnov – od prvního písmene Letošní muzejní noc bude směřovat k výročí 790 let od první písemné zmínky o Tišnově, která je obsažena v zakládací listině cisterciáckého kláštera Porta Coeli. Pro rodiny s dětmi bude připravena šifrovací hra na půdorysu historie Tišnova. Průvodcem hry a cesty do minulosti bude tišnovský lev (erbovní zvíře města).

 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny v expozici Svět nerostů Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • 18:00—22:30 Poklady kláštera - pinakotéka Muzeum starobrněnského opatství

 • 18:00—23:00 Expozice Charkovské paralely: architektura pozdního socialismu na Ukrajině a v České republice

  Mezi léty 1985 – 1992 došlo na Ukrajině k částečnému uvolnění poměrů spojenému s rozmachem stavebních aktivit a možností svobodněji tvořit. Vznikla u nás neznámá architektura pozdního socialismu se specifickou postmodernistickou estetikou. V menší míře lze příchod nových myšlenek pozorovat i v české architektuře. Prosazují se odspodu úsilím jednotlivců.Výstava na příkladu cca dvacítky staveb hledá paralely mezi architektonickým dědictvím pozdního socialismu na Ukrajině a v Československu. Prezentovány budou nedavno pořízené fotografie Pavla Dorogoye a Davida Konečného. Ukazují současný stav 30 let užívaných domů z nichž část byla poškozena válkou.

 • 18:00  Slavnostní přivítání a zahájení akce muzejní noci Kounicovy koleje

  Průběžná prohlídka Pamětní síně i venkovních prostor s průvodci, kteří návštěvníkům poskytnou odborný historický výklad.

 • 18:00—19:30 Uděláme divadlo Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

  Workshop Divadla Radost zaměřený na výrobu loutek.

 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny v expozici Fauna Moravy Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • 18:00—24:00 Prohlídky Besedního domu Filharmonie Brno

  prohlídky pro skupiny 40 osob začínají každou čtvrt hodinu. V průběhu necelé hodiny zájemci projdou zákulisím Besedního domu, poslechnou si dva krátké koncerty a seznámí se s novými edukačními programy pro děti i dospělé. Role průvodců se ujímá vedení Filharmonie Brno: ředitelka, náměstek, dramaturg, manageři koncertního oddělení,  a nebo třeba tisková mluvčí.

 • 18:00—23:00 Kostnice sv. Jakuba Brněnské podzemí

  Jakubské náměstí

  Sleva 20 % na vstupné
  Otevřeno 18.00–23.00 - poslední vstup ve 22.30

  Prohlídky probíhají po 30 minutách (vždy maximálně 20 osob)
  ​​​​​​​Druhá největší kostnice v Evropě, hned po té pařížské, s kosterními ostatky více než 50 tisíc zemřelých.

 • 18:00—23:00 Labyrint pod Zelným trhem Brněnské podzemí

  Zelný trh 21

  Sleva 20 % na vstupné

  Otevřeno 18.00–23.00 - poslední vstup ve 22.00  

  Prohlídky probíhají po 30 minutách (vždy maximálně 25 osob)

  Téměř kilometrový labyrint středověkých chodeb a sklepů.

 • 18:00—22:30 Sveřepí vlci zavile vyli na Mniší horu Zoo Brno

  PROGRAM:
  Na mimořádné sérii večerních prohlídek expozice Beringie v Zoo Brno představíme na zkráceném prohlídkovém okruhu živočišné druhy s večerní aktivitou. Za setmění tak uvidíte vlčí smečku nebo urzony kanadské. Průvodce po večerní trase prozradí zajímavosti ze života těchto živočichů, ale i drobný exkurz do historie této části zoologické zahrady, neboť právě letos slaví 70 let od svého založení.

  Na prohlídku naváže expedice do Afriky prostřednictvím jedinečných filmů ve virtuální realitě. Přijďte do Zoo Brno a nezapomeňte, že díky nám víte o přírodě víc.

  Časy prohlídek a promítání virtuální reality:
  18.00–19.30
  19.30–21.00
  21.00–22.30

 • 18:10  Sluneční pohádka / Frida Kakao  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Pohádková performance pro malé i věčné děti

 • 18:20—18:45 Komentovaná prohlídka výstavy Univerzitní kino Scala

  Komentovanou prohlídku výstavy Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023 uvede autor.

 • 18:30—22:00 Interaktivní herna: Max Švabinský Vás zve do Motýlí říše - zábavné tvoření (nejen) motýlů... a možná přijde i Satyr Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 18:30 Komentovaná prohlídka  Nová radnice

  Komentovaná prohlídka prostor s výkladem vedoucího Archivu města Brna, PhDr. Libora Blažka

 • 18:30 ART IS HERE: Moderní umění  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  lektorský úvod 

 • 18:30—19:30 Komentovaná prohlídka expozice Příběh Romů  Muzeum romské kultury

  Poslechněte si vyprávění o dějinách Romů od indické pravlasti po současnost prostřednictvím vizuálně působivé i informačně nabité expozice Muzea romské kultury.

 • 18:30—19:30 Akustická performance - Martin Janíček, Marek Matvija  Galerie Josefa Jambora

  Akustická performance zvukového umělce a sochaře Martina Janíčka a hráče na japonskou flétnu shakuhachi Marka Matviji. Můžete se těšit na rozeznění objektů Lady Semecké a originální nástroje Martina Janíčka v kombinaci s bambusovou flétnou shakuhachi, která původně sloužila zen-buddhistickým mnichům k meditaci. 

  Martin Janíček je zvukový umělec, sochař, hudebník a zvukový designér. Zajímá ho výzkum akustických vlastností různých materiálů a konstruování nových nástrojů. Původně se vyučil slévačství bronzu, poté vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde dále působil jako asistent Miloše Šejna v ateliéru konceptuální tvorby. Spolupracoval se skupinou mamapapa a zúčastnil se řady projektů u nás i v zahraničí.

  Marek Kimei Matvija je mistrem hry na původem japonskou bambusovou flétnu shakuhachi. Japonskou tradiční hudbu studuje pod vedením mistra Mitsuhashiho Kifu, který mu udělil mistrovský titul. Marek se tak stal historicky prvním Čechem, jenž dosáhl tohoto uznání. Vedle japonské hudby má Marek též velkou vášeň pro improvizovanou a soudobou hudbu; je člen Topos Kolektivu, který vytváří hudbu pro konkrétní místo a prostor. 

 • 18:45 Beladona Kvartet / koncert klasické hudby  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Originální smyčcový kvartet zahraje známá díla od Mozarta až po současnost

 • 19:00—20:30 Herní degustace: Ve stínu havrana Kino Art

  Malý sál.

  V rámci Brněnské muzejní noci se v Kině Art na filmovém plátně podíváme na zoubek polozapomenutému klenotu československé videoherní scény z konce 90. let. Ve stínu havrana je klasickou adventurou od slovenských vývojářů Rainbow Rhino a českého vydavatele Cinemax, kde k její zapamatovatelnosti přispěl i dabing Jiřího Lábuse, který si střihl všechny postavy ve hře. Pojďte si s námi v Malém sále zahrát a pobavit se o velmi neobyčejném příběhu bývalého mnicha Severína.

 • 19:00—20:30 Kino pro nadšené jedlíky v knihovně (omezená kapacita) Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

 • 19:00 Komentovaná prohlídka Mendelovo muzeum MU

  Refektář, knihovna, Mendelův pokoj (kapacita 15 osob)

 • 19:00—23:30 Ukázka výroby historických šperků a nástrojů ve stálé expozici Velká Morava Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • 19:00 ART IS HERE: Nové umění  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  lektorský úvod 

 • 19:00 komentovaná prohlídka výstavy 
 • 19:00—20:00 Komentovaná prohlídka: Karin Písaříková OMNIA MUNDA MUNDIS Dům umění města Brna

  Karin Písaříková Komentovaná prohlídka výstavy.

  29. 3. 2023 – 28. 5. 2023

  Dům pánů z Kunštátu, G99

  Kurátor/ka Silvie Šeborová, Anita Topínka

  Sólová výstava Karin Písaříkové, ve které zpracovává téma úklidu. Metodou uměleckého průzkumu se zamýšlí nad subjektivitou lidské zkušenosti s chaosem a řádem. Zkoumá motiv péče a udržitelnosti, neviditelné úkony, které se denně opakují. Zaměřuje se na ideu čistoty jako synonyma dobra i na očistu v rituálním slova smyslu. Cykličnost, s jakou se kartáče pohybují a odstraňují nánosy špíny, porovnává s cyklem lidského života.Umělkyně a kurátorka Karin Písaříková se ve své tvorbě zabývá reflexí každodenních problémů a mystérií pomocí výtvarné tvorby.Skrze různá média jako je performance, instalace, fotografie a video hledá způsoby interakce v životním i sociálním prostoru. Zajímají ji témata, která se jí přímo dotýkají, jako každodenní rutina, respektive její propojení s vlastní tvorbou. Spolupracuje se členy své rodiny, které do své tvorby zapojuje během hledání nových funkčních modelů. Od roku 2017 se ve spolupráci s JRC (Společné výzkumné středisko) Evropské unie zabývá tématem udržitelnosti a ekologické stopy. V roce 2015 obhájila doktorský titul na Tama Art University v japonském Tokiu.Výstava navazuje na rezidenci Karin Písaříkové v programu Brno Artists in Residence v roce 2022 na základě spolupráce mezi Fakutou výtvarných umění VUT v Brně a Domem umění v rámci každoroční otevřené výzvy pro absolventy*absolventky FaVU VUT.Výstava byla podpořena grantem Státního fondu kultury.www.karinpisarikova.com

 • 19:00 Koncert Vachova sboru moravských učitelek Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 19:00 Friday Dancers - Improvizační břišní tance I Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

 • 19:00—19:30 Výprava s Robokočkou  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  expozicí ART IS HERE vás provede naše Robokočka, sraz v prvním patře u skluzavky

 • 19:00—20:00 Komentovaná prohlídka stálé expozice Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum

 • 19:00 —20:00 Karin Pisaříková: komentovaná prohlídka s autorkou výstavy   Dům pánů z Kunštátu

  Karin Pisaříková

  29. 3. 2023 – 28. 5. 2023

  Dům pánů z Kunštátu, G99

  Kurátor/ka Silvie Šeborová, Anita Topínka

  Sólová výstava Karin Písaříkové, ve které zpracovává téma úklidu. Metodou uměleckého průzkumu se zamýšlí nad subjektivitou lidské zkušenosti s chaosem a řádem. Zkoumá motiv péče a udržitelnosti, neviditelné úkony, které se denně opakují. Zaměřuje se na ideu čistoty jako synonyma dobra i na očistu v rituálním slova smyslu. Cykličnost, s jakou se kartáče pohybují a odstraňují nánosy špíny, porovnává s cyklem lidského života.Umělkyně a kurátorka Karin Písaříková se ve své tvorbě zabývá reflexí každodenních problémů a mystérií pomocí výtvarné tvorby.Skrze různá média jako je performance, instalace, fotografie a video hledá způsoby interakce v životním i sociálním prostoru. Zajímají ji témata, která se jí přímo dotýkají, jako každodenní rutina, respektive její propojení s vlastní tvorbou. Spolupracuje se členy své rodiny, které do své tvorby zapojuje během hledání nových funkčních modelů. Od roku 2017 se ve spolupráci s JRC (Společné výzkumné středisko) Evropské unie zabývá tématem udržitelnosti a ekologické stopy. V roce 2015 obhájila doktorský titul na Tama Art University v japonském Tokiu.Výstava navazuje na rezidenci Karin Písaříkové v programu Brno Artists in Residence v roce 2022 na základě spolupráce mezi Fakutou výtvarných umění VUT v Brně a Domem umění v rámci každoroční otevřené výzvy pro absolventy*absolventky FaVU VUT.Výstava byla podpořena grantem Státního fondu kultury.www.karinpisarikova.com

 • 19:15—19:45 Varhanní koncert - Katedrála sv. Petra a Pavla Diecézní muzeum

 • 19:15 Hledání pokladu královny Konstancie - pátrací hra pro děti do 6 let Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • 19:15 Přednáška v Mendelově refektáři Muzeum starobrněnského opatství

  Mgr. Miriam Kolářová: Nezávislé ženy v umění středověku (Mlada Přemyslovna, Konstancie Uherská, Anežka Česká, Eliška Rejčka)

 • 19:20 Za  Sluncem - prohlídka Ústřední knihovny  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Divadlo Kufr

 • 19:30 Komentovaná prohlídka Nová radnice

  Komentovaná prohlídka prostor s výkladem vedoucího Archivu města Brna, PhDr. Libora Blažka

 • 19:30—20:10 Aero/ science show VIDA! science centrum

  Tušíte, proč mohou letadla létat, i když jsou těžší než vzduch? Nejen to se dozvíte na představení s pokusy s názvem Aero, kterou uvádíme v Divadle vědy. Místa nelze rezervovat, kapacita omezena.

 • 19:30—20:00 Komentovaná prohlídka výstavy Vesmíry/Kosmosa/Universes Muzeum romské kultury

  Navštivte naši novou výstavu výtvarných děl a architektonických návrhů Zdeňka Daniela. Kromě fantazijních maleb si můžete prohlédnout také díla reflektující temnou rodinnou minulost zasaženou holokaustem.

 • 19:30 Slavnostní kostýmovaná prohlídka Mahenova památníku Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

 • 19:30—22:00 Mletí obilí na keltském žernovu a pečení placek Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • 20:00 Komentovaná prohlídka výstavy Napsala jsem knihu - spisovatelky v literárních dějinách Moravy Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 20:00—22:00 Koncert hudební skupiny Milko Brothers na plácku pod platany  Muzeum romské kultury

  Dvojice bratrů Milkových prorazila hudební scénu svým chytlavým funky stylem. Spolupracují s hitmakerem Michalem Davidem a úspěchy slaví i v zahraničí. Přijďte je zažít s námi!

 • 20:00—23:30 Pod Mrakem Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Chill out zóna s barem s DV/VJ produkcí. 

 • 20:00 Jiří Pelcl Design lektorský úvod Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

 • 20:00 Valoch & Valoch. Archeologie a konceptuální umění  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  kurátorská komentovaná prohlídka

 • 20:00 Friday Dancers - Improvizační břišní tance II Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  scénické čtení - Naďa Kovářová a Václav Veselý

 • 20:00—22:00 Finnbogi Pétursson: Tesla Tune 2023 Centrum umění nových medií - Vašulka Kitchen Brno 

  Dočasná instalace

  Zvuková instalace islandského umělce Finnbogi Péturssona, připravená pro Vašulka Kitchen Brno, je variací díla Tesla Tune (2007, 2014, 2015), které je věnováno odkazu vynálezce a fyzika Nikoly Tesly, prosazujícího na konci 19. století zavedení střídavého elektrického proudu. Dílo Tesla Tune pracuje s vlastnostmi elektrického proudu, zvuku, jeho frekvencemi a možnostmi transformace v prostoru. Site-specific instalace v hale Domu umění sestává z devíti různě dlouhých trubic s reproduktory, transformátoru a programovatelného spínače.

  Finnbogi Pétursson se narodil v roce 1959 v Reykjavíku a je významnou osobností současného islandského umění. Pracuje v úzkém propojení světa vědy, umění a přírody. Ve svých dílech zkoumá zvuk, světlo a jejich vlastnosti s důrazem na energie samotných látek, které jsou schopny vzájemné interakce v různých prostředích (vzduch, voda, pevné látky). Jeho experimentální projekty mají většinou podobu prostorových instalací, zaměřených na vlastnosti zvuku, materiálů a prezentují jeho zájem o zkoumání samotného média i fyzikálních vlastností přírody.

 • 20:00 IndiviDual  Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

  Koncert tvůrčí platformy Jiřího Hrubého (klavír) a Jiřího M. Procházky (zpěv a kompozice). Výběr z písní a skladeb Pavla Haase, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.

 • 20:00 Komentovaná prohlídka Mendelovo muzeum MU

  Refektář, knihovna, Mendelův pokoj (kapacita 15 osob)

 • 20:00 Májová poezie Praha – Brno  Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Doprovodný program v zahradě Mahenova památníku

  17. veršobraní s českými a moravskými básníky

 • 20:00 Sluneční koncert / Dada Klementová a studenti JAMU  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác


 • 20:15 Přednáška v Mendelově refektáři Muzeum starobrněnského opatství

  Mgr. Lenka Stolárová: Petr Paulus Rubens a jeho dílo

 • 20:15 Hledání pokladu královny Konstancie - pátrací hra pro děti od 6 let Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • 20:15—20:45 Varhanní koncert - Katedrála sv. Petra a Pavla Diecézní muzeum

 • 20:30—21:00 Lloyd Dunn: Hypnagogické cykly  Centrum umění nových medií - Vašulka Kitchen Brno 

  Komentovaná prohlídka výstavy

  Série audiovizuálních instalací Hypnagogické cykly je inspirována psychickým fenoménem tzv. hypnagogického stavu vědomí. Prožíváme jej ve chvílích mezi bděním a spánkem, kdy usínáme a pod zavřenými víčky nám plynou disparátní tekuté obrazy a znějí útržky hlasů a ambientních zvuků. Instalace sestává z videoprojekce a samostatné zvukové stopy. Video a zvuk mají různou stopáž, takže se souvislosti mezi zvukovým prostředím a pohyblivými obrazy na projekčním plátně neustále posunují a vznikají tak nové a nové metaforické kombinace obrazu a zvuku.Multimediální umělec Lloyd Dunn (narozen 1957) se zabývá dialogem s přístroji. V roce 1987 společně s kolegy založil umělecký kolektiv Tape-beatles, který je řazen k prvním experimentálním skupinám, zaměřeným na problematiku duševního vlastnictví a autorského práva. Od roku 2009 se Dunn věnuje zatím poslednímu projektu – sérii online podcastů pod názvem nula.cc. Pokračuje v průzkumech uměleckých forem, využívajících technologie, apropriaci, koláž, time-based media a design. 

 • 20:30 Básník Mahen - scénické čtení Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  V podání Kateřiny Humhalové a Ondřeje Dvořáčka

 • 20:30—04:00  [Irr]leuchtung – Iluminace lužního parku analogovým (video)mappingem mnichovské umělecké skupiny Lumenartist PonavaFest

 • 20:30 Hraní na plátně: Fast & Furious Crossroads, GT7 Kino Art

  Malý sál.

 • 20:30 Koncert Indigo Quartet Mendelovo muzeum MU

  Mendelův skleník v zahradě opatství, vstup volný

 • 21:00 10 NEJ rajhradské knihovny - rukopisy, tisky, atlasy Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 21:00—21:30 Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů Diecézní muzeum

 • 21:00  Akce → Reakce – Open Situation (společně) PonavaFest


 • 21:00 Cesta do pravěku  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  projekce kultovního filmu režiséra Karla Zemana

 • 21:00 Divadlo Kjógen   Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Uvedeme 2 hry klasického Kjógenu: Horský asketa zlodějem tomelů (Kaki jamabuši) a Lahodný jed (Busu). 

 • 21:00 Komentovaná prohlídka Mendelovo muzeum MU

  Refektář, knihovna, Mendelův pokoj (kapacita 15 osob)

 • 21:00 Jazzové duo Vibrafon Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

  Jazzové duo Vibrafon (Patricie Pitrunová) a klavír (Markéta Nováková). Jazzové standardy, improvizace- Ja-Da, Fly Me to the Moon, Lullaby of Birdland, On the Sunny Side of the Street a další.

 • 21:00—21:40 Poslední útes / 3D film VIDA! science centrum

   Prozkoumejte s námi rozmanitost dna oceánů. Podmořský svět díky 3D technologii poznáte ze zcela nové perspektivy a živočišné druhy budete mít téměř na dosah ruky. 3D brýle vám zapůjčíme při vstupu. Místa nelze rezervovat, kapacita omezena.

 • 21:00—22:00 Promítání filmu Johan Gregor Mendel - neustálá výzva Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum

 • 21:00—Římské náměstí/Židovský plácek   Židovské muzeum v Praze, pobočka BRNO a ŠTETL centrum židovské kultury

  Jak vypadalo středověké ghetto, kde stávaly někdejší velké synagogy a proč vlastně v Brně nemáme historické židovské památky? Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze společně s centrem židovské kultury ŠTETL připravila projekci a přednášku zaměřenou na historii brněnské židovské komunity, která se uskuteční přímo v někdejším srdci středověkého dění, na dnešním Římském náměstí. Přednášku povedou lektorka muzea Barbora Dočkalová a badatel Michal Doležel.

  Začátky přednášek ve 21:00 a 22:00.

 • 21:15 Friday Dancers - Improvizační břišní tance III Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

 • 21:30 Klastracinski/project/ Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Koncert

 • 21:40 Epilog: uspávanka pro  Mozarta Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác


 • 22:00—23:00 Mimořádně zpřístupněná soukromá kaple v Biskupském dvoře Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum

 • 23:00—23 Ukončení muzejní noci v Kounicových vysokoškolských kolejích Kounicovy koleje

 • 21.00 / 22.00 / 23.00 / HRA – získejte unikátní ručně ražený žeton za splnění úkolů /   Technické muzeum v Brně

  Program v muzeu

 • 21.30 / 22.30 / 23.15 Blesková show – ukázka Teslova transformátoru / dálkový přenos elektrické energie /     Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel