18:00
18:00
24:00

Průvodce

 • Fauna Moravy Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • Venkovní expozice Stanice dravců a sov Ikaros Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • hudební vystoupení  

  19:00, 20:00, 21:00

 • XYZYGY TIC Brno — Galerie TIC

  Anetta Mona Chișa / Galerie U Dobrého pastýře

 • Nejkrásnější pohádky Letohrádek Mitrovských

  Nová výstava pro celou rodinu připomene nejznámější pohádky Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů. Pro naši expozici vytvořila specifickou podobu pohádkového světa Veronika Balcarová, jejíž ilustrační tvorba má, díky dětským knížkám, celorepublikový dosah. Základem výstavy jsou velkoformátové postavy z oblíbených pohádek Popelka, Perníková chaloupka, Červená Karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Budulínek, Smolíček, Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Šípková Růženka, ke kterým budou připraveny hravé a dovednostní úkoly. Pracovní list prověří znalosti a vnímavost dětských návštěvníků.

 • Zaniklý život na Moravě Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Kaple Očišťování Panny Marie Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • O původu člověka a vzniku kultury Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • Dějiny a současnost kláštera Porta coeli s virtuální komentovanou prohlídkou Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Život a dílo Leoše Janáčka Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

 • Mák - výstava o historii a současnosti pěstování maku  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Edukativní výstava o kráse i užitku maku a jeho roli v kultuře. 

  Ochoz ve 2. NP

 • Doprovodný program Letohrádek Mitrovských

  18:00 a 18:45 = Kloboukový klub představí klobouky Dantes (Oživená historie - přehlídky s výkladem); 20:00, 21:00, 22:00 = Z historie letohrádku (krátké prohlídky s výkladem).

 • Hospoda! Žije? Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

  - aktuální výstava

 • Nastoupil jsem co redaktor… Literatura a literáti v Lidových novinách 1893–1939 Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Příroda objektivem Josefa Ptáčka Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - aktuální výstava

 • Petr Daniel - Svátek světel Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Výstava uměleckých fotografií. 

  Ochoz ve 3. NP

 • Akvárium sladkovodních ryb Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • Výtvarné práce Jiřího Sobotky ve schodišťové hale vily Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - aktuální výstava

 • Freskový sál Letohrádek Mitrovských

   z konce 18. st. s unikátní výmalbou s exotickými motivy a skrytými symboly svobodných zednářů.

 • Pravěk Moravy Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Mendelianum – atraktivní svět genetiky Moravské zemské muzeum – Centrum Mendelianum

 • Jiří Šigut: HUKVALDY Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka


 • Světy ukryté v kameni Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Místo, kde se čas mění v radost

  výstava autorských prací členů spolku

 • Mini workshopy

  V rámci otevřené dílny budou probíhat dva mini workshopy: vyrobíte si obrázek z lehaného skla, keramického ptáčka  nebo šperk z porcelánu.

  Začátky mini workshopů v 17.30, 18.00, 19.00, 20.00 a 20.30 hodin

 • Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • Loutkářské umění Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • Bitva tří císařů Slavkov/Austerlitz 1805

  - stálá expozice Památníku Mohyla míru

 • Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen

 • Setkání s králem Přemyslem Otakarem II. a jeho dvorem Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - představení Divadelního souboru Karla Čapka Třešť a Skupiny historického šermu Hebrix Třešť
  - začátky představení: 19.0020.0021.00

 • Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Doprovodný program k aktuálním výstavám Hospoda! Žije? a Princezny Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

  - komentované prohlídky výstav s autory, kreativní dílny pro rodiny s dětmi + překvapení nakonec

 • Bitva tří císařů Slavkov / Austerlitz 1805 Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru

 • Minerály na Tišnovsku Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Fenomén Austerlitz Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru

 • Růžové brambory  TIC Brno — Galerie TIC

  Juri Charvát / Galerie Kontext

 • Kaple památníku Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru

 • Tisíc tváří Amazonie Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • Velká Morava Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Volná prohlídka chrámu Nanebevzetí Panny Marie Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • Princezny Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích

  - aktuální výstava

 • Občerstvení v muzejní kavárně po celou dobu akce Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru

 • Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Svět nerostů Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Fenomén "Austerlitz"

  - stálá expozice Památníku Mohyla míru

 • Paleontologie a mineralogický systém Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - stálá expozice Podhoráckého muzea

 • Šermířská vystoupení, souboje, ukázky umění boje se šavlí, zbraně napoleonské doby Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru

  - začátky představení:  18.3019.3020.3021.3022.30
   - představení spolku Divadlo historie v pohybu Exulis

 • Občerstvení Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - vegejídlo Od Luby
   - KUMIsushi
  - výrobky Klášterního pivovaru

 • Pole lásky TIC Brno — Galerie TIC

  Štěpán Brož, Medard Zeman / Galerie mladých

 • Hudební vystoupení ve schodišťové hale Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Co je ukryto v archivu? ​​​​​​​Archiv Masarykovy univerzity

  Už jste někdy byli v archivu? Máte jedinečnou příležitost podívat se do běžně nepřístupných prostor specializovaného univerzitního archivu. Bude pro vás připravena výstavka vzácných archiválií, o které archiv pečuje, a to vše v prostorách zemského domu s původními secesními prvky. Pojďte se s námi ponořit do historie Masarykovy univerzity.

 • Dřevěné plastiky brněnského řezbáře a sochaře Vladimíra Matouška
 • Komentované prohlídky výstavy Uloupené umění v galerii v zahradě vily Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - začátky komentovaných prohlídek: 19.30, 21.00

 • Památník profesora Karla Absolona Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Hledání ztraceného Brna Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - promítání historických dokumentárních filmů v půdních prostorách vily

 • Občerstvení Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

  - Café Löw-Beer
  - ochutnávka vín z Vinařství Doležal z Hrušek v zahradě
  - stánky s pivem a stánky s drobným občerstvením v zahradě

 • Morava ve středověku Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • Programy pro dětské návštěvníky ve vile i v zahradě Muzeum Brněnska - Vila Löw-Beer

 • Komentovaná prohlídka venkovní expozice dravců a sov Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

  - začátky komentovaných prohlídek: 18.3019.3020.30

 • 15:00—přednáška Světoběžník Jaroslav Josef Polívka na brněnském výstavišti Bauerův zámeček

  Architekt a inženýr Jaroslav Josef Polívka (1886−1960), který později proslul jako dlouholetý inženýr Franka Lloyda Wrighta a spolupracovník Eduarda Torrojy, zanechal v areálu nového výstaviště u příležitosti Výstavy soudobé kultury v roce 1928 soubor pěti realizací. Ze všech staveb už dodnes existuje jen jedna: dům Svazu čsl. díla. Po přednášce v prostorách Bauerova zámečku (zmíníme i kuriózní spojitost Jaroslava J. Polívky a Adolfa Loose) bude následovat procházka po místech, kde Polívkovy realizace stávaly. Polívka v Brně spolupracoval s Josefem Havlíčkem, Karlem Honzíkem, Ladislavem Žákem či Hanou Kučerovou-Záverskou a měl zde na přelomu 20. a 30. let i pobočku své kanceláře. Přednáší historik umění Ladislav Jackson, který se dílem J. Polívky zabývá dlouhodobě a připravuje v současné době architektovu monografii. Z důvodu omezené kapacity si prosím místa na přednášku, která je součástí festivalu Open House Brno, rezervujte zde

  K zámečku se dostanete vstupem na výstaviště přes služební vchod BVV, který se nachází pod schody u tramvajové zastávky Výstaviště-hlavní vstup. Přednášku pořádá Dům umění města v rámci projektu Brněnský architektonický manuál. 

  Kontakt pro případné dotazy: jicinska@dum-umeni.cz, 775 881 244

 • 15:00—20:00 Místo v čase a prostoru Bauerův zámeček

  Bauerův zámeček byl donedávna známý jen odborné veřejnosti jako jediná částečně dochovaná realizace Adolfa Loose v Brně (tzv. Loosův mramový sál), stojící na okraji areálu výstaviště, tak trochu ve stínu obdivovaných funkcionalistických výstavních pavilonů. V přízemí zámečku je instalovaná drobná expozice Místo v čase a prostoru, která divákovi přiblíží historii místa od jeho vzniku v roce 1815, kdy byl zámeček jedinou stavbou v rozlehlé zemědělské oblasti, aby se později stal sídlem Bauerovy rodiny, kolem něhož vyrostl moderní cukrovar a s Brnem ho spojila nově zbudovaná tramvajová dráha. Součástí areálu se na konci 19. století stal díky finančnímu přispění Viktora Bauera také velodrom, který od svého vzniku dosud slouží svému účelu. Krátce poté, co se Bauerovi do zámečku v roce 1919 nastěhovali, vznikl plán na vybudování dnešního výstaviště, v roce 1923 byly pozemky kolem zámečku od Viktora Bauera vykoupeny, ovšem za výrazně nižší tržní cenu. Rodina pobývala v Brně ještě do poloviny 30. let, zámeček společně s dalším majetkem jim byl zabaven v rámci poválečných konfiskací a velká část vybavení byla pak přesunuta do zámku v Lysicích, ale také do blízké vily Stiassni, kde se některé předměty nachází dodnes. Autorka výstavy, architektka Lenka Štěpánková, věnuje v textech pozornost jak historii zámečku a osudům Bauerovy rodiny, ale také osobnosti samotného Adolfa Loose. Ve stručnosti jsou zde představeny jeho nejvýznamnější realizace u nás i v zahraničí, včetně dalších staveb, jejichž objednavatelem byl Viktor Bauer (vila v Hrušovanech u Brna, vybavení bytu v Drážďanech). Během muzejní noci bude zpřístupněna také místnost v 1. patře, kde se nacházela ložnice Margarety Bauer, s částečně dochovaným původním nábytkem ve stylu Ludvíka XVI. Vstup do zámečku je možný také díky spolupráci s festivalem Open House Brno.


 • 15:00—21:00 Staňte se lovcem pokladů!  TIC Brno — Kino Art

  Vyzvedněte si mapku na pokladně kina, která vás zavede do tajuplných zákoutích Kina Art. Tam budete luštit záludné filmové i nefilmové otázky, které vás přivedou k unikátnímu kódu, jímž otevřete pomyslnou truhlici s pokladem! Každý, kdo správně vyluští kód, vyhrává. Hra je určena pro děti.

 • 16:00—21:00 Brněnské pověsti s ozoboty Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Interaktivní program pro děti a rodiče s ozoboty pod taktovkou Knihovny pro děti a mládež. 

 • 16:00—21:00 Hraní na plátně: Klasické hry Nintendo Switch TIC Brno — Kino Art

  Café Art.

 • 16:00—21:00 Pásmo filmů pro děti FAMU TIC Brno — Kino Art

  Velký sál.

 • 16:00—17:00 WORKING TRACES INDUSTRA ART

  - komentovaná prohlídka výstavy pro děti a jejich doprovod

 • 16:00—20:00 Barvení figurek z deskových her TIC Brno — Kino Art

  Černá díra.

 • 16:00 Knihovní pohádka Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Jak se správně chovat ke knihám a v knihovně? Písničkový pořad Luďka Strašáka pro malé čtenáříčky a jejich dospělé. 

  Atrium

 • 16:00 Divadlo Prkno - pohádkové představení pro děti  Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Jak se žije v domečku myšce, ptáčkovi a klobáse? Blaze, dokud se jim do toho nezačne plést zlý pták Kulišák. Jak to celé dopadne se dozvíme v pohádce divadla Prkno, které ve Veverské Bítýšce a na Brněnsku působí od roku 1996.

 • 16:45  Jarní rozeznívání - dílna muzikoterapie   Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Dílna prožitkovéh bubnování a hry na rozmanité zvukomalebné nástroje pro děti a jejich rodiče. Provází muzikoterapeutka Soňa Marková. 

  Malý sál, 5. NP

  English Friendly

 • 17:00—20:00 Dílna pro děti: Nech rozeznít svůj obraz! 

  Tajemné zvuky meditačních zvonů, obrazy ze skla. Přijďte na interaktivní dílnu, která bude zaměřená na zvuk v umění. Děti si vyzkouší práci s improvizovanými nástroji, jejichž jednotlivé zvuky se pokusí zaznamenat barevně na papír a poté svůj výtvor nechají rozeznít v rámci tabletové aplikace. Svůj výtvarný/hudební výtvor nám budou moci nasdílet. Nejlepší tři výtvory čeká v galerii ocenění. Lektorka: Lucie Zikánová

 • 17:00—21:00 Vernisáž výstavy Rezonance: Inge Kosková, Matěj Frank, Lada Semecká

  Mezigenerační projekt Rezonance umisťuje sondu do inspirací zvukem, tělem a krajinou tří českých umělců působících v rozdílných médiích: intuitivní kresby, sonicko-vizuální sochy a skleněných obrazů i objektů. Výstava představí meditativní pojetí umělecké tvorby s přesahy do arteterapie a vystupuje z galerie do veřejného prostoru města. 

  Oblast intuitivní kresby zastoupí olomoucká umělkyně Inge Kosková (*1940). V oblasti sochy a site-specific instalací ve veřejném prostoru i v galerii prezentujeme opavského umělce žijícího ve Vídni Matěje Franka (*1989). Zvukové skleněné a keramické objekty a obrazy ovlivněné japonskou kulturou vystaví sklářská umělkyně Lada Semecká (*1973) z Teplic.

  Kurátorka: Radka Kaclerová

 • 17:00—20:00 Sigrún Hardarðottír: Permutace Vašulka Kitchen Brno  —Centrum umění nových medií

  Výstava přístupná po dobu trvání Muzejní noci​​​​​​​Sigrún Hardarðottír se dlouhodobě zabývá tématem Gaia a souvislostí mezi lidským jednáním a přírodními silami. Pro výstavní projekt Permutace autorka připravila multimediální instalaci propojující islandskou přírodu s terénním výzkumem města Brna spolu s okolními lesy (Obora Holedná v Jundrově nebo Soběšický les), který realizovala na podzim roku 2023.  Výstava Permutace představuje interaktivní multimediální instalaci koncipovanou jako dialog mezi dvěma kontrastními světy – Brnem, živým středoevropským historickým městem ležícím ve středu jižní Moravy, která je obklopená rozmanitou a pestrou vegetací a faunou a na druhou stranu Islandem, zemí sopek, oceánů, gejzírů a vodopádů, jež může působit nehostinně. Instalace klade řadu otázek a tematizuje subjektivní prožívání reality, přičemž je dává do přímé konfrontace s obecně předpokládanými fakty vztahujícími se k chápání krajiny, přírody, stejně jako technologií. 

 • 17:00—20:00 Špela Petrič: PL'AI Vašulka Kitchen Brno  —Centrum umění nových medií

  V rámci Brněnské muzejní noci přichystala Vašulka Kitchen Brno kurátorovaný program ve spolupráci s umělkyní Špelou Petrič.  Autorka věnující se ve své intermediální tvorbě výzkumu vztahů mezi rostlinami nebo jinými živými organismy a technologiemi, představí projekt PL'AI. Jedná se o site-specific instalaci v podobě tříkanálové videoprojekce, která bude v prostorách Vašulka Kitchen Brno k vidění pouze během Brněnské muzejní noci. Součástí programu bude otevření a prezentace instalace PL'AI v 17:00 hod, ve které Špela Petrič představí svůj výzkum a projekt PLANT-MACHINE.

  PL'AI je součástí opusu PLANT-MACHINE a pracuje s pojmem hry jako ontologické podmínky všech živých těl, včetně rostlin. Projekt představuje několik měsíců trvající proces, v němž na sebe vzájemně působily rostoucí rostliny a robot s umělou inteligencí, jehož vnímání světa na ně bylo omezeno. Jejich vzájemné interakce, odkazují ke hře, která přesahuje lidské chápání času a přináší pohled na umělou inteligenci a to, jak ji může formovat rostlina, a naopak poukazuje na morfologii rostliny poznamenanou zásahy robota. 

  Špela Petrič pracuje s novými médii a přírodními vědami. Její umělecká praxe propojuje biomédia a jejich performativitu, zkoumá vztahy mezi těly, které odhalují základy našich (bio)technologických společností, a navrhuje alternativy jejich možné koexistence. Získala několik ocenění, mimo jiné White Aphroid (Slovinsko), Bioart and Design Award (Nizozemsko) a Award of Distinction na Prix Ars Electronica (Rakousko). 

 • 17:00 Václav Havel / Zahradní slavnost / Garden Party - Czech Theater  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Exkluzivně v atriu Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné proběhne předpremiéra vybraného dějství Havlovy Zahradní slavnosti v podání Czech Theater - brněnského mezinárodního divadelního souboru, který se zabývá překlady a nastudováním českých divadelních děl v angličtině. 

  Atrium

  English Friendly

 • 17:00—19:00 Úniková hra Záchrana Země pro děti i dospělé ve Farské zahradě

  Outdoor úniková hra pro děti (8 - 14 let) i dospělé na téma záchrany planety Země proběhne v nedaleké Farské zahradě u galerie. Materiál ke hře bude k vyzvednutí přímo v GJJ. 

 • 17:00—20:00 Akce → Reakce – Blok performancí alumni a pedagogů FaVU VUT v Brně 
 • 17:00—18:00 Mezinárodní výstava - Beyond the Sound   Dům umění města Brna

  Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Jiřím Suchánkem.

  Místo konání - 1 patro Domu umění.

  Mezinárodní výstava Beyond the Sound představuje současný přístup ke specifické a živé umělecké oblasti zvukového umění. Na zvuk nahlíží nikoliv jako na samostatnou estetickou formu, ale jako na médium sloužící k průzkumu a vyjevování zrakem mnohdy nepoznatelných jevů. Každý z vybraných umělců reprezentuje rozdílný přístup ve využití zvuku jako komunikačního média. Výstava zkoumá způsoby vzniku zvuků a také čtení sémantických kvalit, jaké s sebou přináší signálový řetězec. Od sonifikací planetárních jevů, jako jsou fluktuace telurických proudů mezi zemí a ionosférou (Ganchrow), Schumannovy rezonance (::vtol::) či změny elektrických potenciálů buněk (Interspecifics), přes mistrovsky zpracované terénní nahrávky zvukových krajin na hranicích tajících ledovců (Winderen), akustické jevy v kapalinových analogových počítačích nebo postupné destrukce datové paměti pomocí UV světla (Moser) až po neslyšitelný ultrazvuk způsobující imploze vzduchových mikro bublinek (Domnitch + Gelfand) – všechny vybrané instalace a objekty spojuje zájem inovativně zkoumat zvukem svět a podávat o jeho spletité komplexnosti a křehkosti vztahů efemérní, avšak důležitou zprávu. Vybraní umělci zároveň dbají i na vizuální projev, objektovou formu a chápou svoji práci jako komplexní, interdisciplinární a mnohdy technologicky i zcela průkopnickou.

 • 17:00 Maršovští hraničáři - ležení československých legií Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Komentovaná prohlídka ležení čs. legií v zahradě Mahenova památníku v podání spolku vojenské historie Maršovští hraničáři. V rámci ležení budou pro děti i dospělé přichystány různé soutěže a aktivity.

 • 17:30—18:30 Komentovaná prohlídka výstavy s autory (v galerii a veřejném prostoru města)


 • 17:45 Prohlídka Ústřední knihovny  Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Schrattenbachův palác

  Začátek před Informačními službami ve 2. NP

  English Friendly

 • 18.00—19.00 Cuerpo V – Jimena Mendoza Dům pánů z Kunštátu

  Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Marikou Svobodovou

  Místo konání - Dům pánů z Kunštátu, 1 patro.

  Mexická umělkyně Jimena Mendoza se dlouhodobě věnuje práci s různými materiály a médii. Vedle kresby a koláži především keramice, sklu, látce a barvě, v nichž se prolíná rovina řemeslné práce s volným uměním v podobě komplexních prostorových a sochařských instalací. Volba materiálu hraje v její práci důležitou roli; můžeme ji vnímat v souvislostech aktuálního zájmu o tradiční užitá média, která v posledních letech expandovala do prostoru současného umění.Výstava Cuerpo V představuje novou tvorbu autorky navazující na několik projektů posledních dvou let. Název výstavy můžeme přeložit jako tělo, které v tomto případě neodkazuje přímo k lidské nebo jiné živé bytosti. Tělem se přeneseně stává samotný prostor galerie, do něhož návštěvník vstupuje. Mendoza ve své práci vychází z dlouhodobého výzkumu především mimoevropských a archaických kultur, z tradičních oděvů, kostýmů a krojů. Barevné variace, vzory, ornamenty, výšivky a plastické aplikace tvoří bohatý vzorník prvků, symbolických výjevů a referencí k přírodním rytmům a strukturám. Zásadní je také způsob práce s repetitivním řazením vzorů, kolážovitým vrstvením materiálů a spojováním látek, jehož postupy a metodologii Mendoza přejímá a přetváří do podoby ryze abstrahované instalace kombinující plátno, barvu a keramické objekty, komponované do tří výstavních sálů. Prostor galerie není dekorovaný, ale proměňuje se na scénu plnou neuchopitelných asociativních významů a vztahů spojující narativní a hravé vizuální prvky, v nichž se v další rovině prolíná vnější s vnitřním, velké s malým, konkrétní s abstraktním, přírodní s lidským.  

 • 18.00—21.30 Na návštěvě v brněnském rozhlase Český rozhlas Brno 

  Nahlédněte do přízemí rozhlasové budovy s nahrávacími studii, možno s komentářem pracovníků rozhlasu.

 • 18.00—24.00 Motocykl v proměnách času Technické muzeum v Brně

  Výstava „Motocykl v proměnách času“ představí motocykl jako určitý fenomén, jehož užití a význam se v proměnách času měnil. Od moderního vynálezu, který byl nedostupný pro širokou veřejnost a byl zprvu vnímán jako předmět zábavy či kratochvíle pro vyvolené, až po užitečného pomocníka a „levnější“ (dostupnější) variantu dopravního prostředku pro veřejnost.

 • 18.00—24.00 Historie a kultura nevidomých Technické muzeum v Brně

  Další výstava je součástí Kultury nevidomých s názvem „Historie a kultura nevidomých“, kterou pořádáme při příležitosti letošního 77. výročí založení Dne nevidomých v bývalém Československu. Vystavené předměty, dokumenty a fotografie představí návštěvníkům, jak se nevidomí vzdělávali, pracovali a rovněž jak trávili volný čas.

 • 18.00 —23.00  Zpřístupnění vojenského tábora Napoleonových husarů Muzeum Brněnska - Památník Mohyla míru


 • 18.00 —21.00  Lukostřelba s bratrem templářem Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • 18.00 —19.00 10 NEJ rajhradské klášterní knihovny Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

 • 18.00 —21.00  Pátrací hra pro děti (od 6 let) Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum

 • 18.00–24.00 Simulátory motocyklů / Horolezecká stěna / Bungee running Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel
  Návštěvníky do Muzejní noci zapojíme opět aktivně. Podstatná část doprovodného programu se bude odehrávat ve venkovním prostoru u letadel.
  Pro zájemce budou připravena stanoviště, jejichž zaměření v letošním ročníku bude na motocykly a vše kolem, tedy i na závodění, připomeneme slavné roky Velké ceny Československa.
  Vítězný motocykl GRAND PRIX 1961Návštěvníci se mohou těšit na vítězný motocykl GRAND PRIX 1961, který zde představí členové NORTON OWNER CLUBu z Rakouska, na závodní dráhu pro nejmenší, kde vyhrává každý, kdo se zúčastní, na ÚDIF – úžasné divadlo fyziky, které předvede, jak funguje motor, chemické pokusy se spalováním nebo na simulátory motocyklů.
  Pro zvídavé zájemce zde dále budou připraveny kvízy a milovníci adrenalinu mohou zdolat pro tuto příležitost speciálně přistavenou horolezeckou stěnu s náročností od 3 roků až po pokročilejší nebo vyzkoušet bungee running.
  V případě deště bude z technických důvodů venkovní program u letadel omezen.
  Změna programu vyhrazena.
  Pro dopravu do Technického muzea v Brně (a zpět) mohou zájemci využít mimořádnou autobusovou linku A. Vyjíždí ze zastávky Česká a zastavuje na zastávkách Klusáčkova a Skácelova. Její spoje budou doplňovány autobusy ze sbírek Technického muzea v Brně.

 • 18:00—22:00 Otevřená katedrála / Čas pro večerní rozjímání Diecézní muzeum


 • 18:00—23:30 Od moderny po současnost: Galerie současného umění Muzeum města Brna – Špilberk

 • 18:00—23:59 Výstava Anton Pilgram TIC Brno — Vyhlídková věž Staré radnice

 • 18:00—23:00 Kulturní program v hlavním foyer budovy  Krajský úřad Jihomoravského kraje


  18:15 Oficiální zahájení

  18:20 Vystoupení Taneční konzervatoře Brno

  19:15 Pěvecké vystoupení žákyň ZUŠ Františka Jílka

  20:15 Ukrajinský pěvecký sbor Vidrodžeňa

  20:45 Stepařské vystoupení T-Group Dance

  21:15 Ukrajinský pěvecký sbor Vidrodžeňa

  21:45 Stepařské vystoupení T-Group Dance

 • 18:00—20:00 Hudebně-výtvarný workshop (nejen) pro děti Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka

 • 18:00—22:00 Poklady kláštera Mendelovo muzeum MU

 • 18:00—22:00 Poskládej si buňku! Mendelovo muzeum MU

  Buňka je základním stavebním kamenem organismů. Z čeho je ale „poskládaná“ sama buňka? Vypadají buňky živočichů a rostlin stejně? Přijďte si s námi buňku poskládat – ve velmi zvětšené velikosti!

 • 18:00—23:30 Bohatý doprovodný program v okolí a uvnitř Pavilonu Anthropos – tvůrčí dílny, aktivity pro rodiny s dětmi, hudebně-divadelní vystoupení Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos


 • 18:00—23:30 Od hradu k pevnosti: Jak se stavěl Špilberk Muzeum města Brna – Špilberk


 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny ve stálých expozicích Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen


 • 18:00—22:00 Janáčkova škola Mendelovo muzeum MU

  Jak vypadala škola v 19. století a v čem se lišila od moderní školy? Na místě, kde jako žák sedával i Leoš Janáček, si připomeneme jak podobu dobového školství, tak i základy hudebního vzdělání. Otestujete svůj hudební sluch?

 • 18:00—22:00 DNA jahody Mendelovo muzeum MU

  DNA najdeme v každé buňce. Co kdybychom ji ale chtěli izolovat? Vyzkoušejte si, jak to jednoduše provést s použitím obyčejných domácích potřeb – a jahod!

 • 18:00—22:00 Artotéka – půjčovna uměleckých děl Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  možnost zapůjčení originálního výtvarného díla domů! / 3. patro

 • 18:00—23:59 Výstup na věž TIC Brno — Vyhlídková věž Staré radnice

 • 18:00—20:00 Projížďka na koních kolem katedrály sv. Petra a Pavla  Diecézní muzeum

  Pro děti máme skvělou zprávu. Na Petrov opět zavítají koně!

 • 18:00—24:00 Kouzelná místa Jihomoravského kraje / zábava pro všechny generace (výchozí stanoviště u hl. vstupu)  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Program pro děti připravuje SVČ Lužánky (do 21:00), ale zabaví se i dospělí (až do půlnoci). Přijďte se dozvědět více o nejkouzelnějších místech na jižní Moravě a nasbírat tipy na výlety.

 • 18:00—22.00 TANGO U MAMUTA - přijďte si zatančit a užít argentinské tango Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny ve stálé expozici Život a dílo Leoše Janáčka Moravské zemské muzeum – Památník Leoše Janáčka


 • 18:00—22:00 Workshop aranžování květinových dekorací (místnost č. 301, 3. patro)  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Zajišťuje Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace. Květinová výzdoba úřadu je rovněž prací šikovných studentů a studentek naší příspěvkové organizace.

 • 18:00—23:15 Výstava Starozákonní kresby Vladimíra Pecháčka - Galerie Diecézního muzea Diecézní muzeum

 • 18:00 ZRUŠENO Piš mi. Tvoje Alma - scénické čtení Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Z technických důvodů na straně umělců je představení bohužel zrušeno. Omlouváme se. 


  Dramatizaci životního příběhu houslistky a dirigentky Almy Rosé z pera jihlavského spisovatele Zdeňka Geista přednese herečka Zuzana Truplová.

 • 18:00—21:00 SLÁMA PRESS - Tvůrčí dílna nejen pro děti na téma grafika – prostor před Diecézním muzeem Diecézní muzeum

  Letos se můžete těšit na ukázku unikátního nástroje pro ruční tisk (linoryt, dřevoryt), který nese název SLÁMA PRESS. Představí ho samotný autor, grafik Miloš Sláma, který bude v průběhu večera přítomen a v časech 19:00 a 20:00 o této inovativní technice tisku pohovoří. Děti si budou moct tisk vybraného motivu na papír samy vyzkoušet. Na místě bude možné zakoupit jak SLÁMA PRESS, tak díla jím vytvořená.

 • 18:00—24:00 Prezentace seniorpasů, rodinných a pěstounských pasů (v hl. foyer KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—18:30 Pouliční divadlo studentů JAMU na téma života sv. Petra Diecézní muzeum


 • 18:00—23:00 Šifrovací hra Art is Here / Ciphering Game Art is Here  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  více informací na pokladně / ask for more information at the cash desk

 • 18:00—19:00 Dětský workshop cibule v cibuláku Filozofická fakulta MU

  Každý máme alespoň jeden doma, ale kde se tu vzal? Workshop s titulem Cibule v cibuláku naváže na výstavu Let It Burn v Galerii Edikula, která se ohlíží za vznikem cibulákové ornamentiky, zkoumá ji a modifikuje. Na dětském workshopu se děti seznámí s motivy, které zdobí tradiční porcelán. a pod vedením výtvarnice Lucie Vobr Jestřabíkové budou společně hledat, odkud se tematika vzala a co nám dnes připomíná. Součástí workshopu bude pracovní list a porcelánový výrobek, který si děti mohou pomalovat a vzít domů. 

  Každý workshop potrvá necelou hodinu, kapacita je 10 účastníků. Prosíme o registraci předem na www.phil.muni.cz, několik míst v každé skupině bude k dispozici i pro zájemce bez registrace.   

  Místo konání: GALERIE EDIKULA, Arna Nováka 1, budova C

 • 18:00—23:15 Vita Christi - Život Kristův – Sakrální umění brněnské diecéze Diecézní muzeum

  Komentované prohlídky v časech 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30.​​​​​​​

  Poslední vstup je ve 23:00.

 • 18:00—23:30 Poklady Špilberské zbrojnice Muzeum města Brna – Špilberk

  Prohlídka výstavy Poklady špilberské zbrojnice za přítomnosti kurátora výstavy Radima Dufka

  Prezentace brněnského městského střeleckého sboru

 • 18:00—22:00 G. J. Mendel: Příběh skromného génia Mendelovo muzeum MU

 • 18:00—23:00 Příběh Romů Muzeum romské kultury

  Prohlédněte si samostatně za doporovodu našich kustodů v tradičních oděvech - o dějinách Romů od indické pravlasti po současnost prostřednictvím vizuálně působivé i informačně nabité expozice Muzea romské kultury.

 • 18:00—20:00 Workshop v Herně inspirovaný fotografickou výstavou Dagmar Hochová: Retrospektiva  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác


 • 18:00—23:00 Venkovní expozice VIDA! Science centrum

  Hravé exponáty pod širým nebem s krásným výhledem na pavilony brněnského výstaviště. Venkovní expozice je otevřena pouze za příznivého počasí.

 • 18:00—22:00 Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky Mendelovo muzeum MU

 • 18:00—23:30 Galerijní obchod Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  možnost nákupu knih pro děti, katalogů a knih o umění / přízemí

 • 18:00—23:30 Brno na Špilberku: Historie města Brna v kostce Muzeum města Brna – Špilberk

 • 18:00—23:00 Výstava Černý motýl Muzeum romské kultury

  Prohlédněte si samostatně za doporovodu našich kustodů v tradičních oděvech - nová výstava představí inspirativní i provokativní osobnost Kibu Lumberg prostřednictvím její ikonické instalace Černý motýl a obrazů plných zářivých barev a symbolů

 • 18:00—24:00 Prezentace Eurocentra Brno (v hl. foyer KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Eurocentrum Brno je informační kancelář zaměřená na Evropskou unii a evropské fondy. Organizuje přednášky o EU na školách, besedy, odborné semináře k čerpání evropských dotací a celou řadu akcí pro veřejnost, kde ukazuje, jak konkrétně evropské fondy pomohly ( Dny otevřených dveří, exkurze apod.). Dozvíte se tam také informace o možnostech cestování, studiu a práci v zemích EU. Organizacím a podnikatelům poskytuje rovněž konzultace k možnostem získání dotací z evropských fondů.

  Eurocentra sídlí v každém krajském městě a zřizuje je společně Úřad vlády a Ministerstvo pro místní rozvoj.

 • 18:00—24:00 Jízdenky, prosím! Technické muzeum v Brně

  V muzeu představíme formou výstavy „Jízdenky, prosím!“ i modely vláčků. Sbírku železničních a tramvajových modelů z druhé poloviny 20. století zkompletoval Lubomír Kysela. Součástí bude rozsáhlý dětský koutek s dřevěnou železnicí pro nejmenší a funkční kolejiště s nádražím.

 • 18:00—23:00 Komentované prohlídky úřadu / prohlídka krajské včelnice / výhled ze střechy (v případě příznivého počasí)  Krajský úřad Jihomoravského kraje


  Vycházejí od 18:00 každých 30 minut a projdou:

  - reprezentační zasedací místnost

  - přijímací pokoj hejtmana (tzv. Parádní pokoj)

  - sál Zastupitelstva Jihomoravského kraje

  - místnost Rady Jihomoravského kraje

  - pracovnu hejtmana

  - střechu

  Poslední prohlídka vychází ve 23:00

 • 18:00—24:00 Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023

  Foyer Univerzitního kina Scala nabízí pečlivě kurátorované výstavy plakátů z galerie Terryho ponožkykteré se v pravidelných intervalech obměňují. Aktuální výstavu připravilo Sdružení Bienále Brno jako 81. výstavu cyklu Brno - hlavní město grafického designu.Pořadatelé:  SBB / Sdružení Bienále Brno, Galerie Terryho ponožky / Terry Posters Praha, Univerzitní kino Scala BrnoVýstava je věnována 60. výročí vzniku Mezinárodní rady designu ICoD, jejímž je SBB / Sdružení Bienále Brno jediným českým členem.
  Na výstavě jsou vedle 24 ofsetových plakátů Jana Rajlicha jr. z posledních 5 let (2018–2023) umístěny i grafické pozdravy/pohlednice 15 českých a slovenských členů SBB k 60. jubileu ICoD (den vzniku ICoD, která vznikla 27. 4. 1963 v Londýně pod názvem Icograda, se slaví jako Mezinárodní den designu).

  Katalogový dvoulist k výstavě naleznete zde: http://sbb-bienale-brno.cz/wp-content/uploads/2023/04/JanRajlich-Scala-2023-Katalog-fin-wr.pdfO autorovi: Jan Rajlich jr. (nar. 10. 6. 1950 ve Vyškově) ač prakticky celý život žije v Brně, tak aktuální výstava je jeho první samostatnou výstavou plakátu v Brně. V poslední době jeho plakáty byly k vidění v Brně pouze na společné výstavě s jeho otcem Janem Rajlichem st. v HaDivadle (2010) a v tzv. intervenci do expozice Moravské galerie v Brně spolu se staršími olejomalbami a kresbami (2020).Jan Rajlich jr. vystavoval plakáty, grafický design, serigrafie, kresby a malbu na 38 samostatných výstavách doma i v zahraničí (Ahmedabad, Bratislava, Emmerich, Fort Collins, Charkov, Moskva, Olomouc, Ósaka, Praha, Varšava, Vídeň, Vyškov, Zlín, Žilina aj.) a na 170 domácích a 230 zahraničních kolektivních výstavách. Je laureátem Ceny města Brna (2001).
  Jan Rajlich jr. je vzděláním architekt, ale od počátku své profesionální dráhy vedle 7letého intermezza v interiérové architektuře (Státní projektový ústav obchodu) inklinoval ke kresbě a malbě a zároveň se zabýval grafickým designem, který v jeho práci získal dominantní postavení. Ten také od roku 1983 vyučoval na brněnské „šuřce“ a od 90. let podnes na Odboru průmyslového designu FSI VUT Brno. V posledním dvacetiletí převažuje v Rajlichově výtvarné práci tvorba afišistická, ve které úročí své celoživotní zkušenosti s kresbou, písmem a také s počítačovou grafikou, jejímž byl u nás jedním z průkopníků (od r. 1987).
  Vystavené plakáty vznikaly vesměs jako autorovy reakce na různé mezinárodní výzvy k aktuální kulturní a sociální tematice. 

  Motivy z plakátů a kreseb Jana Rajlicha jr. na tričkách apod. – https://janrajlich.t-shock.eu/cs/
  O SBB: SBB / Sdružení Bienále Brno založil v roce 1991 Jan Rajlich st. jako občanské sdružení na podporu Mezinárodního bienále grafického designu v Brně. SBB se záhy transformovalo v profesní sdružení, které mj. organizuje akce, pořádá výstavy, vydává publikace atp. V současnosti má SBB 51 členů v Česku a na Slovensku a hrdě se hlásí i ke svým čestným členům, 59 významným grafikům z 29 zemí. SBB / Sdružení Bienále Brno je členem Mezinárodní rady designu ICoD (která má v současnosti sídlo v kanadském Montrealu). Jan Rajlich jr. byl zvolen v roce 1999 předsedou SBB a je jím dodnes…Výstava  Jan Rajlich jr. – autorské plakáty 2018–2023  potrvá do 30. 6. 2023.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10231432014129628&set=a.1826687033026&type=3

 • 18:00—22:00 Otevřená kavárna TEAMCAFFE (zvýšené přízemí) Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Mezi obyčejnou kávou a tou opravdu kvalitní výběrovou je velký rozdíl. Jednoduše si představte krabicové víno bůhvíodkud vedle přívlastkového z jižní Moravy. Máte to? Takže asi tak. Proč jsme si jistí, že je naše káva opravdu jedna z nejlepších? Nabídku pečlivě vybírá a skládá dohromady tým baristů v čele s Petrem Baklíkem (Bakla café, Pardubice), který se ve světě výběrové kávy pohybuje již 10 let.

 • 18:00—24:00 Mohyla míru: od základního kamene k věhlasnému výletnímu místu 1910-1938

  Předvedení výstroje a výzbroje československé armády první republiky, předvedení výstroje a výzbroje rakousko-uherské armády
  Předvedení výstroje československých legionářů
  Módní přehlídka 1910 – 1938
  Reprodukovaná hudba (šlágry první republiky, originální nahrávky z let 1920 -1938)
  Pošta z první republiky
  Ochutnávka dobových specialit
  Flobertková střelnice
  + Občerstvení v muzejní kavárně

 • 18:00—24:00 Lucie Vobr Jestřabíková: Let It Burn  Filozofická fakulta MU

  Výstava představí sérii porcelánových váz, jejichž pojetím autorka reaguje na tradiční cibulákové sety. Ty se většinou místo praktického využití stávají domácími svatostánky designu, uzavřenými ve vitrínách. Co nás vede k tomu, že tyto předměty zbavujeme jejich funkce a přikládáme jim jiný než praktický význam? A je možné na cibuláku vůbec najít cibuli?

  Místo konání: GALERIE EDIKULA, Arna Nováka 1, budova C

 • 18:00—22:30 Zpřístupněný Archiv Masarykovy univerzity (3. patro KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—23:00 Hravá expozice VIDA! VIDA! Science centrum

  Na ploše přes 6200 m² na vás čeká přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým můžete objevovat, jak funguje svět kolem nás.

 • 18:00—23:15   Prezentace závodního motocyklu značky Norton, vítěz Grand Prix Československa z r. 1961/ ÚDIF – jak funguje motor, ukázky drobné exploze, princip vznětového a zážehového motoru  Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel

 • 18:00—24:00 Pozor, zákruta / auta z doby reálného socialismu / Historická vozidla / Brno na dvou kolech / Optika / Výpočetní technika / Sdělovací technika / Historická stereovize / Nožířství / Kovolitectví / Železářství / Kultura nevidomých / Ulička řemesel / Salon mechanické hudby / Čas nad námi a kolem nás / Technická herna Technické muzeum v Brně


 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny v expozici Svět nerostů Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • 18:00—23:15  Závody na motorkách pro nejmenší – venkovní areál TMB   Technické muzeum v Brně

  Program v muzeu

 • 18:00—23:30 Historická stereovize, předchůdce biografů, je jediný doposud provozuschopný originál v ČR z přelomu 19. a 20. stol. – promítání bude ve vyhrazených časech (které budou určeny před konáním akce dle technického stavu panoramy) / Severské země – Norsko, Švédsko, Dánsko / Kovolitecká experimentální dílna Technické muzeum v Brně

  Program v muzeu

 • 18:00—24:00 Týden pro rodinu – Štěstí nejsou osamocené šediny  Krajský úřad Jihomoravského kraje

  Výstava umístěná v malém foyer před odborem zdravotnictví ve zvýšeném přízemí.

 • 18:00—21:30 Tvůrčí dílny pro děti s malou únikovou hrou (místnost č. 40, zvýšené přízemí) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00 Krása z kamene komentovaná prohlídka expozice Svět nerostů a výstavy Světy ukryté v kameni pro neslyšící návštěvníky ve znakovém jazyce s lektorem Jindřichem Mikulíkem Moravské zemské muzeum –Dietrichsteinský palác

 • 18:00—23:45   Kvízy k motocyklům a historii Grand Prix  Technické muzeum v Brně

  Venkovní areál u letadel

 • 18:00—23:30 Žalář národů: Příběhy proslulého špilberského vězení   Muzeum města Brna – Špilberk

 • 18:00—23:00 Rakouská Morava: Galerie starého umění Muzeum města Brna – Špilberk


 • 18:00—23:30 Designshop Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  možnost nákupu exkluzivního sortimentu od předních českých návrhářů / přízemí

 • 18:00—23:00  Degustace medů / Medmoravia, s.r.o. (na střeše úřadu) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—18:45 Komentovaná prohlídka Arnoldovou vilou  Muzeum města Brna - Arnoldova vila

  Komentované prohlídky je třeba předem rezervovat na openhousebrno.cz, sraz na recepci

 • 18:00—23:00 Barevná chemie VIDA! Science centrum

  Co mají společného modrý korál, zlatý déšť a sloní pasta? Překvapivou chemickou reakci, která před vámi rozehraje podívanou plnou barev. Stanoviště najdete v rámci stálé expozice.

 • 18:00—23:00 Kostnice u sv. Jakuba TIC Brno — Brněnské podzemí

  Jakubské náměstí

  Sleva 20 % na vstupné
  Otevřeno 18.00–23.00 - poslední vstup ve 22.30

  Prohlídky probíhají po 30 minutách (vždy maximálně 20 osob)
  ​​​​​​​Druhá největší kostnice v Evropě, hned po té pařížské, s kosterními ostatky více než 50 tisíc zemřelých.

 • 18:00 Brněnské ateliéry a Evropská cena za architekturu: Kuba & Pilař architekti  Muzeum města Brna - Vila Tugendhat

  Přednáška v rámci Openhouse, vstup zdarma na základě předchozí rezervace

 • 18:00—23:30 Lesem Muzeum města Brna – Špilberk

 • 18:00 Friday Dancers Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  Friday Dancers je brněnská taneční skupina, která se věnuje improvizačnímu břišnímu tanci, tzv. FCBD style. Improvizační styl znamená, že tanec pro nás funguje jako řeč, kterou se v průběhu skladby dorozumíváme. A žádné vystoupení proto není stejné jako to předchozí, divák pokaždé vidí zcela unikátní tanec.

 • 18:00—23:00 Lidé a peníze ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Návštěvnické centrum ČNB v Brně

  Expozice "Lidé a peníze" v Brně vytvořená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem se nalézá v budově dřívější Hypoteční banky Markrabství moravského, dnes České národní banky. Nabízí jedinečný pohled na historii peněz a prezentuje ucelený vývoj měny v českých zemích s důrazem na specifika tohoto fenoménu na Moravě. Návštěvníci si mohou prohlédnout unikátní dokumenty dokládající historii měnové politiky, platidla i ukázky ochrany peněz v minulosti a současnosti. 

 • 18:00—23:00 Krása ve skle a kovu ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA - Návštěvnické centrum ČNB v Brně

  Výstava "Krása ve skle a kovu" představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších tvůrců československých a českých mincí Jiřího Harcuby (1928-2013). Několik desítek sochařských a sklářských exponátů dokumentuje celoživotní dílo tohoto světově uznávaného sklářského výtvarníka, sochaře a medailéra, který je autorem např. české pětikoruny.

 • 18:00—22:00 Stálá expozice traktorů

  Expozice současných a historických traktorů ZETOR

 • 18:00—22:00 Make VRKY Models, Not War

  Make Vrky Models, Not War – Výstava dřevěných modelů pana Martina Navrkala

 • 18:00—22:00 Program pro děti

  Šlapací traktůrky a slalomová dráha pro nejmenší návštěvníky, zábavné kvízy, tvořivá stanoviště

 • 18:00 Zahrada vily Tugendhat za soumraku Muzeum města Brna - Arnoldova vila

  komentovaná prohlídka doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., který návštěvníky provede po zahradách vily Tugendhat a Arnoldovy vily, sraz u brány vily Tugendhat z ulice Černopolní

 • 18:00—21:00 Odkaz minulosti v plynutí času Muzeum města Brna - Arnoldova vila

 • 18:00—19:30 Brněnská stopa v Tibetu: Filmy a cestovní deníky Vladimíra Síse a Josefa Vaniše Filozofická fakulta MU

  V roce 2024 uplynulo sedmdesát let od první návštěvy Čechoslováků v Tibetu. Brněnský rodák Vladimír Sís a Josef Vaniš pobývali jako první „našinci“ ve Lhase a přinesli o tom několikerá svědectví. Filmový režisér Sís a kameraman Vaniš působili v Čínské lidové republice jako armádní filmaři a ve spolupráci s čínskými kolegy natočili hodinový barevný dokument Cesta vede do Tibetu. Film měl premiéru v roce 1956 a namluvil jej známý brněnský herec Karel Höger. V roce 2022 objevili badatelé Kamila Hladíková, Luboš Bělka a Martin Špirk ve spolupráci s odborníky z Vojenského historického ústavu světový unikát – čínskou verzi tohoto filmu, jež je od československé podoby odlišná. Na otázku, proč tomu tak bylo a proč pro čínské filmaře byla naše verze nepřijatelná, odpoví religionista Luboš Bělka, který ve svém povídání přiblíží dosud nepublikované cestovní deníky cestovatelů Síse a Vaniše. Deníky odhalují skutečné pozadí vzniku filmu, ukazují, v čem a jak se naše a čínské přístupy k dokumentárnímu filmu o budování jaansko-lhaské magistrály lišily. Film zachycuje i setkání s tehdy devatenáctiletým 14. dalajlamou Tändzinem Gjamcchem. Přednáška potrvá přibližně 45 minut a doplní ji filmové ukázky, projekce fotografií i čtení úryvků ze zmíněných deníků, které knižně vyjdou v příštím roce. Na přednášku naváže debata. 

  Místo konání: Čítárna kaFFe, Arna Nováka 1, budova D

 • 18:00—23:00 Labyrint pod Zelným trhem TIC Brno — Brněnské podzemí

  Zelný trh 21

  Sleva 20 % na vstupné

  Otevřeno 18.00–23.00 - poslední vstup ve 22.00  

  Prohlídky probíhají po 30 minutách (vždy maximálně 25 osob)

  Téměř kilometrový labyrint středověkých chodeb a sklepů.

 • 18:00—23:30 Selfieccino od Robota Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  možnost nechat si vykreslit svůj portrét do pěny cappuccina či čokolády v Café Robot / přízemí

 • 18:00—21:00 Zahrada otevřena zdarma Muzeum města Brna - Arnoldova vila

  Do zahrady vily Löw-Beer vstupné 20 Kč/osoba.

 • 18:00—23:00 Období Protektorátu Čechy a Morava a II. československý odboj                                      (1939 – 1945) Kounicovy vysokoškolské koleje — Národní památkový ústav


 • 18:00—22:00 Město Tišnov v historických okamžicích 

  18:00 a 22:00 – Komentovaná prohlídka Müllerova domu Historií domu bude v dobovém oděvu provázet Eleonora Müllerová, žena starosty Františka Müllera.

  18:30 – 22:00 – Tišnov – od prvního písmene Letošní muzejní noc bude směřovat k výročí 790 let od první písemné zmínky o Tišnově, která je obsažena v zakládací listině cisterciáckého kláštera Porta Coeli. Pro rodiny s dětmi bude připravena šifrovací hra na půdorysu historie Tišnova. Průvodcem hry a cesty do minulosti bude tišnovský lev (erbovní zvíře města).

 • 18:00—21:00 Zahrada otevřena zdarma Muzeum města Brna - Vila Tugendhat

  Po celou dobu akce volný vstup do propojených zahrad vily Tugendhat a Arnoldovy vily. Do zahrady vily Löw-Beer vstupné 20 Kč/osoba.

 • 18:00—22:30 Poklady kláštera - pinakotéka
 • 18:00—21:30 Sveřepí vlci zavile vyli na Mniší horu Zoo Brno


  PROGRAM:​​​​​Na mimořádné sérii večerních prohlídek expozic rozkládajících se na hřebeni Mniší hory představíme na zkráceném prohlídkovém okruhu rozličné živočišné druhy nejen s večerní aktivitou. Za setmění tak uvidíte hřivnatou vlčí smečku nebo stádo bizonů pomalu se ukládajících k spánku. Průvodce po večerní trase prozradí zajímavosti ze života těchto živočichů. Nemine vás ani překrásný výhled na zapadající slunce a stmívání nad Bystrcí a brněnskou přehradou.

  Termíny prohlídek:18.00
  18.20
  18.40
  19.00
  19.20
  19.40
  20.00
  20.20

 • 18:00—21:00 Rafi Segal | Architecture Dialogues Muzeum města Brna - Vila Tugendhat

 • 18:00—23:30 Sochy na hradě II Muzeum města Brna – Špilberk

  Exteriérová výstava soch

 • 18:00—23:30 Na brněnské vlně: Sto let brněnského rozhlasového vysílání Muzeum města Brna – Špilberk

 • 18:00—23:30 Hravý znalostní kvíz o ceny v expozici Fauna Moravy Moravské zemské muzeum –Biskupský dvůr

 • 18:00—23:00 Sklep pod Novou radnicí  TIC Brno — Brněnské podzemí

  Dominikánské náměstí 1

  Sleva 20 % na vstupnéOtevřeno 18.00–23.00  - poslední vstup ve 22.15

  Prohlídky probíhají průběžně bez průvodce, maximálně 100 návštěvníků za hodinu.

  Sklep plný brněnských pověstí.


 • 18:00—23:30 Belfegor, továrna na život  Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  filmová esej o proměnách práce a života na pozadí čtyř průmyslových revolucí, režie: Tomáš Svoboda / přízemí

 • 18:00—20:00 Design workshop Moravská galerie – Uměleckoprůmyslové muzeum

  Workshop pro všechny věkové kategorie / přízemí

 • 18:00 Zahrada vily Tugendhat za soumraku Muzeum města Brna - Vila Tugendhat

  komentovaná prohlídka doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., který návštěvníky provede po zahradách vily Tugendhat a Arnoldovy vily, sraz u brány vily Tugendhat z ulice Černopolní

 • 18:00—23:30 Moderna: Galerie moderního umění Muzeum města Brna – Špilberk


 • 18:00—23:00 Hravý znalostní kvíz o ceny ve stálé expozici Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos

 • 18:00—22:00 Knihovna  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  možnost listovat zajímavými publikacemi o umění / 3. patro

 • 18:00—24:00 ENIGMA – tajný svět šifer Technické muzeum v Brně

  V Technickém muzeu v Brně můžete navštívit jedinečnou výstavu „ENIGMA – tajný svět šifer“, kterou se poprvé na území České republiky představí legendární šifrovací stroj ENIGMA, model M3. Jedná se o výstavu zapůjčenou ze Slovenského technického múzea, které uvedený stroj do svých sbírek získalo v roce 2020. Jedná se o mimořádně vzácný a jedinečný exponát, který existuje jen v několika desítkách zachovaných originálů na území Evropy. Zařízení ENIGMA bylo v několika modifikacích používáno zejména německými ozbrojenými silami před vypuknutím a průběhu druhé světové války, kde sehrálo důležitou úlohu, a to paradoxně na obou stranách konfliktu. Stroj dokázal vytvořit více než 100 milionů kombinací, proto bylo šifrování pomocí tohoto zařízení považováno německou armádou za neprolomitelné. Na výstavě zazní fascinující příběh samotné ENIGMY, nabídne pohled do historie kryptologie, a jak se promítá do života běžného člověka.

 • 18:00—22:00 Prezentace příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje

  od 18:00 v místnosti č. 240 (2. patro budovy KrÚ) studentky oboru Kadeřník a kosmetické služby Střední škola Brno Charbulova, p.o., budou česat a líčit příchozí návštěvníky

 • 18:00—22:00 Otevřené věže katedrály - Vyhlídka na večerní Brno Diecézní muzeum


 • 18:00—23:30 Skluzavka z 2. do 1. patra budovy  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác


 • 18:00—23:00 Brain VIDA! Science centrum

  Vstupte do fascinujícího světa lidského chápání! Víte, že váš mozek necítí bolest a spotřebuje každý den až čtvrtinu vaší energie? Postavte se tváří v tvář mozku v nadživotní velikosti a zjistěte, kde leží jednotlivá centra našich smyslů nebo zkuste pomocí mysli rozpohybovat magické kyvadlo. Jedinečná interaktivní výstava poprvé v ČR.

 • 18:00—23:00 Zábavný fotokoutek Selfieboy (v místnosti č. 240, 2. patro KrÚ) Krajský úřad Jihomoravského kraje


 • 18:00—18:30 Výprava s Robokočkou  Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  procházka expozicí ART IS HERE s Robokočkou, sraz v 1. patře u skluzavky

 • 18:00—23:00 Historie vlakových pošt, 1838 – 2024. Muzeum vlakové pošty

  POŠTA NA KOLEJÍCH, 1838 – 2024

  Stálá expozice- Historický poštovní vůz Čeké pošty, s.p. řady Postmw z roku 1985, Prohlídky autentického interiéru ve stylu běžného pracovního dne posádky vlakové pošty v roce 1989.


 • 18:00—22:40 Prohlídka anatomického muzea

  Vstup ve skupinách (max. 50 lidí) každých 20 minut. Poslední vstup 22:40

  V expozicích návštěvníci uvidí přeh