Galerie TIC aktuální výstava Samanta Ferrari Kos: Apple

Místodržitelský palác stálá expozice Joža Uprka, Jízda králů

Nejznámější Uprkovo dílo po celkovém restaurování

Biskupský dvůr stálá expozice Akvárium sladkovodních ryb

Diecézní muzeum stálá expozice Vita Christi – Život Kristův

Jedinečný soubor umělecky velmi cenných obrazů, soch, reliéfů a liturgických předmětů z brněnské diecéze, jehož tematická kompozice sleduje příběh života Ježíše Krista. Srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelijních zpráv a současnými symbolickými objekty nabízí zajímavý interpretační zážitek.

Místodržitelský palác aktuální výstava Kupezky. Mistr a jeho okruh.

Barokní portrétní malířství z doby císaře Karla VI.

Červený kostel aktuální výstava Brněnská okružní třída

Uměleckoprůmyslové muzeum aktuální výstava Věci a slova

Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970
Sto let dynamických proměn společnosti a jejího životního stylu

Místodržitelský palác stálá expozice Umění od gotiky po 19. století

Evropské umění od 14. do 19. století

Galerie TIC aktuální výstava Kateřina Burgertová: Bouře

Mendelovo muzeum MU aktuální výstava Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy

Výstava, která vznikla spoluprací řady subjektů z České republiky a Francie, je součástí oslav 50 let spolupráce mezi městy Rennes a Brno
Brněnská muzejní noc
sobota 16. 5. 2015, 18 – 24 H

Rok se s rokem sešel a už je to zase tady: Kouzelná květnová sobota, která zve všechny zájemce o historii, techniku, umění, tradice, památky kulturního a přírodního dědictví, aby se podle svého zájmu buď vydali do dávné minulosti lidstva či samotné Země, nebo nahlédli do světů pouhým okem neviditelných, případně se zaposlouchali do jazyka uměleckých děl, tolik odlišného od běžných dorozumívacích metod, leč umožňujícího zprostředkovat dojmy a poznatky tak subtilní, že v kvapu každodenního života zůstávají snadno opomenuty. To vše nabízejí muzea, jejich sbírky, expozice a výstavy. Některá mají vice než stoletou tradici, jiná se otevřela ve zcela novu nebo inovované podobě v průběhu uplynulého roku, o všech však platí, že jsou k dispozici pět nebo i vice dni v týdnu trpělivě čekají na své návštěvníky. Jednou v roce však slaví svůj svatek, Mezinarodni den muzei (18. května), a to je dobry důvod vystoupit ze stínu a výrazněji se připomenout – jsme tady pro všechny, chráníme sbírky, které tvoři hmotnou paměť lidstva, jejich zkoumaným získáváme, nove poznatky, z nichž vytváříme poutavé příběhy našich vystav a expozic. Pokud jste zvídaví a baví vás poznavat nove věci, ale také setkávat se s lidmi, kteří jsou podobného naladěni a chtějí to sdílet s ostatními, přijměte naše pozvaní! Určitě objevíte něco nového, i když to základní se nemění: Brány muzei, galerii a mnoha dalších kulturních center v Brně i okolí se zájemcům všech věkových kategorii otevřou dokořán v čase od šesté hodiny večerní až do půlnoci. Návštěvu svých expozic a rozmanitých programů nabídnou buď úplně zdarma, nebo za symbolicky poplatek. Do vzdálenějších míst vás pohodlně a bezplatně dopraví autobusy Dopravního podniku města Brna na speciálních muzejně-nočních lankách. Nechejte se okouzlit, nebojte se snít, udělejte si radost. Těšíme se na vás a přejeme vám dobrou Brněnskou muzejní noc!