Informace

Vstupné je většinou dobrovolné nebo jen symbolické – více u jednotlivých institucí…

Centrální přestupní bod je na Moravském náměstí.

Informační místa:

Infopoint na náměstí Svobody

Infopoint na Moravském náměstí


Informační centrum Panenská

Panenská 1


Informační centrum pod krokodýlem

Radnická 8


Facebook